Norge i fokus på japansk hydrogenkonferanse

Norge fikk levere en omfattende presentasjon av sin hydrogensatsing under årets store, internasjonale hydrogenkonferanse FC-EXPO i Tokyo.

10 mars 2021


Norge har deltatt på FC-EXPO i en årrekke, med påfølgende bilaterale seminarer med japanske samarbeidspartnere.

Norge og Australia var i år valgt ut til å presentere sine hydrogensatsinger under konferansen FC-EXPO som ble arrangert 3.-5.mars. Den norske presentasjon under konferansens siste dag, ble møtt med stor interesse og mange spørsmål fra tilhørerne – tross et begrenset antall fysiske deltakere, gitt den krevende pandemi-situasjonen.

Det var satt av hele 40 minutter til Norges presentasjon. Det prestisjefulle oppdraget ble levert av Innovasjon Norges senior markedsrådgiver Ms. Hiroko Tominaga. Hun ga en omfattende oversikt over Norges hydrogensatsing. Tominaga tok utgangspunkt i Norges 100-årige historie som pioner innen storskala hydrogenproduksjon ved vann-elektrolyse og lot foredraget kulminere med våre forventninger til Veikartet for hydrogen som skal lanseres nå i vår.


Senior markedsrådgiver Ms. Hiroko Tominaga hos Innovasjon Norge ga deltakerne på FC-EXPO en omfattende gjennomgang av Norges hydrogensatsinger.

Tominaga pekte også på det økende politiske engasjementet i kjølvannet av Norges Nasjonale hydrogenstrategi, og våre ambisjoner for utslippsreduksjoner som gjør Norge til et tidligmarked for hydrogenteknologi.

Hun krydret foredraget med en rekke eksempler fra norsk industris initiativer og aktiviteter innenfor grønn og blå hydrogenproduksjon, karbonfangst og -lagring (CCS), potensialet for hydrogeneksport og sluttbruk i transport og industri (metall- og gjødselproduksjon). Ms. Hiroko Tominaga trakk også fram de norske FoU-institusjonenes aktiviteter som viktige byggesteiner for et tettere samarbeid mellom Norge og Japan.

– Norsk Hydrogenforum vil rette en stor takk til Hiroko Tominaga, Innovasjon Norge og Team Norway ved den norske ambassaden i Tokyo for utmerket levert foredrag. Dette har stor betydning for fremtidig styrking av samarbeidet med Japan, sier NHFs styreleder Steffen Møller-Holst.

Gjennom en årrekke, har Norge har hatt en egen utstilling i Tokyo Big Site under FC-EXPO. I den anledning har det i tillegg det vært avholdt årlige, bilaterale seminarer mellom Japan og Norge ved den norske ambassaden i Tokyo. Ambassaden, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Norsk Hydrogenforum (NHF) har vært arrangører.

De siste årene har utstillingen vært forberedt og gjennomført som et samarbeid mellom NHF og NEL Hydrogen. Ocean HyWay Cluster har også bidratt til arrangementet.

Grunnet pandemien måtte den planlagte norske standen for 2021 utsettes til 2022.