Foto: Norsk Hydrogenforum| Tor Kristian Haldorsen presenterte oppdatert oversikt over norske hydrogenprosjekter under Gasskonferansen.

NHFs prosjektoversikt er oppdatert

Det er nå 179 hydrogenprosjekter i alle fylker og 67 kommuner.

09 nov. 2023

Under Gasskonferansen 8. november presenterte Norsk Hydrogenforums kommunikasjon- og myndighetskontakt Tor Kristian Haldorsen en oppdatert oversikt over det norske hydrogenlandskapet.

Da Norsk Hydrogenforum utførte sin første kartlegging av norske prosjekter i 2021, fant de i overkant av 50. I den oppdaterte oversikten finnes det nå 179 prosjekter knyttet til produksjon, forbruk, forskning og utvikling og oppskalering av teknologi.

- Det er hele 59 produksjonsprosjekter

- I dag har vi prosjekter i alle fylker, i 67 kommuner, og det er snakk om hele 59 produksjonsprosjekter for hydrogen, ammoniakk, e-fuels og metanol, sa Tor Kristian Haldorsen.

Dessverre er det kun et fåtall av disse prosjektene som har tatt investeringsbeslutning.

- Av produksjonsprosjektene er det kun ni som har tatt investeringsbeslutning, bygges eller driftes

- Av de 59 prosjektene er det kun ni som enten har tatt investeringsbeslutning, er under bygging eller i drift. Disse tilsvarer mellom 7,7 % - 10,5 % av planlagt produksjonskapasitet i 2025. Vi behøver derfor risikoavlastning for å utløse de mange gryteklare prosjektene. Våre medlemmer mener at differansekontrakter er det beste virkemidlet for dette, sa Tor Kristian Haldorsen.

Oversikten over det norske hydrogenlandskapet er tilgjengelig her.