NHFs Kristian Vik blir forretningsutvikler

Kristian Vik som i dag er generalsekretær i NHF, er ansatt som forretningsutvikler i Doxacom, for å bygge opp selskapets kompetanse på fornybar energi.

17 des. 2019


Kristian Vik har lagt ned en formidabel innsats for NHFs medlemmer, påpeker NHFs styreleder Steffen Møller-Holst.

Hos Doxacom vil han ha bærekraft og hydrogen som sine spesialfelt. Kristian Vik starter i sin nye jobb i løpet av mars 2020. Doxacom trekker fram hans allsidige bakgrunn og sterke forståelse av hydrogenteknologi, energibransjen og – ikke mint – utviklingen av fornybar energi på nasjonalt og internasjonalt nivå.

– Vi er svært fornøyde med å få Kristian med på laget. Han vil være en strategisk ressurs for våre kunder på fornybar og nullutslipps energibruk. Kristian skal bidra til å posisjonere våre kunder innen bærekraftsteknologi nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder Vibeke Hanssen i Doxacom.

NHFs styreleder Steffen Møller-Holst er full av lovord over den jobben Kristian Vik har utført som generalsekretær.

– Kristian har lagt ned en formidabel innsats for NHFs medlemmer i en årrekke. Det blir ikke lett å erstatte han. Kristians nettverk strekker seg langt ut over Norges grenser. Vi ønsker han lykke til i ny jobb, sier Steffen Møller-Holst.

NHF har startet arbeidet med å finne en ny generalsekretær.