Foto: Marika Nilsen| Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen deltok i finanskomiteens høring om statsbudsjettet.

NHF til finanskomiteen: - Differansekontrakter må på plass

- Stortinget har bedt regjeringen om å presentere en plan for differansekontrakter for hydrogen fra 2023, men regjeringen følger ikke opp. Vi må ha nasjonale støtteordninger og ikke overlate hydrogensatsningen til EU, sa Ingebjørg Telnes Wilhelmsen til Stortingets finanskomité i høringen 17. oktober 2023.

17 okt. 2023

I anledning statsbudsjettet har NHF deltatt på høring i Stortingets finanskomité.

- CO2-prisen og kvoteprisen øker ikke raskt nok til å utløse investeringer i dagens marked

-Differansekontrakter, som innebærer at staten dekker prisforskjellen mellom fossil energi og klimavennlig hydrogen i en innledende fase, er helt avgjørende for hydrogen- og ammoniakkbransjen frem den blir konkurransedyktig. CO2-prisen og kvoteprisen øker nemlig ikke raskt nok til å utløse investeringer i dagens marked, påpekte Telnes Wilhelmsen.

Regjeringen ber i stedet norske aktører delta i utlysninger i den europeiske hydrogenbanken. 

- Hydrogenbanken vil ikke alene bidra til at vi får en storstilt hydrogensatsing i Norge

- Det er viktig og riktig at norske virksomheter kan delta i den første pilotauksjonen i EU, men dette alene vil ikke bidra til at vi får en storstilt hydrogensatsing i Norge, sa Telnes Wilhelmsen.

NHF ønsker en første utlysning av differansekontrakter for produksjon og bruk av hydrogen i Norge med en produksjonskapasitet på 25 000 tonn. Hydrogenet kan brukes til industri, maritim transport og tungtransport. En varighet på 10 år er vil gi nødvendig forutsigbarhet og gi store utslippsreduksjoner hvert år. En første utlysning vil innebære 300 millioner kroner på statsbudsjettet for 2024. Over en tiårsperiode vil kostnaden være 3 milliarder kroner.  

Miljødirektoratets kunnskapsgrunnlag «Klimatiltak i Norge mot 2030» peker på at klimapolitikken må styrkes og bli mer forutsigbar. Danmark, Storbritannia, Nederland og Italia har allerede innført nasjonale støtteordninger for å få fart på hydrogenproduksjon og -bruk. 

- Norge bør gjøre det samme og ikke overlate hydrogensatsingen til EU, sa Ingebjørg Telnes Wilhelmsen til finanskomiteen.