Foto: Norsk Hydrogenforum| NHF-teamet fra venstre: Tor Kristian Haldorsen, Marika Nilsen, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Lin April Løstegård, Jan Carsten Gjerløw

NHF styrker laget ytterligere

Marika Nilsen har begynt som kommunikasjonssjef i NHF. – Jeg er glad for å få Marika med på hydrogenlaget, og jeg er sikker på at hun vil bidra til å gi bransjen en tydeligere stemme i den viktige klima- og energidebatten, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

03 okt. 2023

Marika Nilsen kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Folketrygdfondet, som forvalter over 300 milliarder kroner gjennom Statens pensjonsfond Norge og er den største institusjonelle eieren på Oslo Børs. Marika har lang erfaring med kommunikasjonsstrategier, mediekontakt, pressekonferanser, arrangementer, taleskriving, kronikker, innhold til digitale kanaler, intern opplæring og rådgivning. I NHF vil Marika få ansvaret for ekstern og intern kommunikasjon, både på strategisk og operativt nivå.

Marika har tidligere vært kommunikasjonssjef i bransjeforeningen Rådgivende Ingeniørers Forening, Garanti-instituttet for eksportkreditt (nå Eksfin) og NordForsk.

- Marika vil bidra til at hydrogen får en mer kraftfull stemme 

- Jeg er stolt over å ha kapret en så stor kommunikasjonskapasitet som Marika til NHF. Hydrogen er ikke bare en nødvendighet for å nå klimamålene, men også en gyllen mulighet for å skape ny grønn industri, nye arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Jeg er glad for å få Marika med på hydrogenlaget i NHF, og jeg er sikker på at hun vil bidra til å gi hydrogen en tydeligere og mer kraftfull stemme i den viktige klima- og energidebatten, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i NHF.

- Etter over åtte givende år i Folketrygdfondet ser jeg frem til å bidra til det grønne skiftet gjennom Norsk Hydrogenforum, som har synlighet, kunnskapsformidling og påvirkning blant sine kjerneoppgaver, sier Marika Nilsen.

- Jeg ser frem til å jobbe med et nytt fagfelt som har stor betydning for fremtiden.

- Norsk Hydrogenforum er en viktig aktør som allerede gjør mye bra på kommunikasjonsfronten, og jeg gleder meg til å bygge videre på dette arbeidet og lære hydrogenbransjen å kjenne. Jeg får nok en bratt læringskurve på det faglige rundt hydrogen i starten, men jeg ser frem til å jobbe med et nytt fagfelt som har stor betydning for fremtiden, sier Marika.