Foto: @Ihnebilder Ihne Pedersen| Team NHF gleder seg til å møte sin nye kollega

NHF søker ansvarlig for mediehåndtering og kommunikasjon

Ønsker du å få fart på fornybarsatsingen og vil bidra til å bygge ny grønn industri i Norge, kan du være rett person for oss!

21 mai 2023
Arbeidsgiver: Norsk Hydrogenforum
Stillingstittel: Ansvarlig for mediehåndtering og kommunikasjon
Søknadsfrist: 1. juni 2023
Ansettelsesform: Fast

Vi søker deg med bred erfaring med strategisk kommunikasjon og mediehåndtering

Norsk Hydrogenforum (NHF) er en pådriver for innfasing av utslippsfrie løsninger basert på hydrogen og ammoniakk i de sektorene som det er krevende å elektrifisere. Hydrogenbransjen er i sterk vekst, og vi ønsker nå å intensivere vårt kommunikasjons- og myndighetsarbeid. Vi vil gjerne ha deg med på laget! Vi søker deg som har bred erfaring med strategisk kommunikasjon og mediehåndtering, og som har god innsikt i det norske politiske landskapet. Du vil få ansvar for vår kommunikasjonsstrategi og være vår mediekontakt. Du har et genuint ønske om å bidra til at Norge når klimamålene og at vi sikrer økt verdiskapning ved etablering av nye grønne arbeidsplasser. NHF har ambisjoner om ytterligere vekst og du vil bli en sentral bidragsyter i vår videre utvikling.

Du vil få:
 • Et meningsfylt arbeid i en samfunnsnyttig og bærekraftig organisasjon
 • Bidra aktivt til det grønne skiftet og at Norge kan nå klimamålene
 • Et stort nettverk med sentrale aktører og spennende aktiviteter
 • Store muligheter for å påvirke og utvikle både din egen stilling og virksomheten videre
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø
Dine arbeidsoppgaver:
 • Ansvarlig for medie- og kommunikasjonsstrategi som bidrar til økt synlighet for bransjen
 • Pressekontakt med ansvar for NHFs mediehåndtering
 • Rådgivning om politiske og regulatoriske prosesser nasjonalt
 • Utarbeide høringsuttalelser og grunnlag til politikere og myndigheter
 • Utarbeide artikler, kronikker og presentasjoner
 • Holde foredrag og delta i paneldebatter
Kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning på masternivå innen kommunikasjon, journalistikk og/eller samfunnsvitenskap
 • Minimum 5 års erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid i en relevant virksomhet
 • God samfunnsmessig forståelse, og kunnskap om politiske prosesser og offentlig forvaltning
 • Tidligere erfaring innenfor området klima og energi er en fordel, men ikke et krav
Personlige egenskaper:
 • Samfunnsengasjert og initiativrik med høy integritet
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • Dyktig til å skape relasjoner og nettverk
 • Evne til å arbeide under press og med mange saker samtidig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Stillingen rapporterer til NHFs generalsekretær. Arbeidssted vil være Forskningsparken Kjeller/Oslo. Det tilrettelegges for bruk av hjemmekontor. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

For mer informasjon kontakt Ine Foss i Kvikkere Hoder AS: 91741454

For mer informasjon ta gjerne kontakt med Ine Foss: 91741454 i Kvikkere Hoder AS. Vi ber deg om å søke elektronisk gjennom vår rekrutteringsløsning. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Søkere vil bli vurdert fortløpende. Vi ser frem til å høre fra deg. 

Om arbeidsgiveren:

Norsk Hydrogenforum (NHF) er den nasjonale bransjeforeningen for hydrogen og ammoniakk, som representerer store og viktige deler av industrien, kraftbransjen, transportsektoren, myndigheter, organisasjoner og forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge.

NHFs primære oppgave er å være et konstruktivt bindeledd mellom bransjen, offentlige myndigheter, virkemiddelapparatet og politikere, der målet er å sikre gode rammebetingelser for hydrogen og ammoniakk. NHF skal også være et viktig talerør og kunnskapsformidler om hydrogen og ammoniakk.