Foto: Norsk Hydrogenforum| MDG-leder Arild Hermstad og NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

NHF møtte MDG om Nasjonal transportplan

- Hydrogen blir viktig for at Norge skal nå utslippsmålene i transportsektoren, og NHF støtter MDGs grønne nasjonale transportplan, sa Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i et møte med MDG om Nasjonal transportplan 15. januar 2024.

15 jan. 2024

Våren 2024 skal regjeringen presentere forslaget til sin nye nasjonale transportplan for 2025-2036, som deretter skal vedtas i Stortinget. MDG har startet arbeidet med å lage sin egen alternative transportplan kalt GrønNTP, som Norsk Hydrogenforum har gitt innspill til. 

Jernbane

NHF støtter MDGs grønne nasjonale transportplan om «utslippsfri drift på alle ikke-elektrifiserte strekninger innen 2030.»

Det kjører i dag hydrogentog flere steder i verden, og det kommer snart hydrogentog i Alpene.

- Det er strekninger med tilsvarende topografi og vintertemperatur som Norge og viser at det er mulig å komme i gang nå, sa Telnes Wilhelmsen.

Hydrogentog kan også utløse grønn industriutvikling og fremskynde utslippsreduksjoner i andre sektorer.

Sjøfart

NHF støtter MDGs grønne nasjonale transportplan om å «bruke det offentliges innkjøpspolitikk mye mer aktivt.»

- Det mangler et viktig virkemiddel:  differansekontrakter. Staten må garantere for merkostnaden ved å bruke hydrogen og ammoniakk inntil prisen blir sammenlignbar med fossilt drivstoff, sa Telnes Wilhelmsen.

Luftfart

Omstilling til nullutslipp i luftfart vil strekke seg over flere regjeringsperioder. Det er derfor avgjørende at myndighetene tallfester mål for utslippsreduksjoner i NTP. 

- NHF mener at offentlige anskaffelser med krav om bruk av hydrogen i luftfart må benyttes for å akselerere markedsintroduksjon, sa Telnes Wilhelmsen.

MDG har startet arbeidet med å lage sin egen alternative transportplan kalt GrønNTP, som Norsk Hydrogenforum har gitt innspill til.