Adm. dir Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.
Foto: Eva Helene Storm Hanssen, NHO| Adm. dir Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

NHF-medlemmer får 50 millioner i forskningsstøtte

Fire av NHFs medlemsvirksomheter får om lag 50 millioner kroner av 300 millioner kroner som Forskningsrådet har gitt i støtte til 27 prosjekter som skal forske på miljøvennlig energi.

07 juli 2023

Den tildelte støtten går til prosjekter innenfor alt fra produksjon av fornybar energi, bruk av energi og konsekvenser av den energiomstillingen som vi nå står midt oppe i.

– Dette er en spennende tildeling til prosjekter innen hydrogen, solenergi, batterier og havvind, som er prioriterte satsingsområder for regjeringen, Prosjektene vil bidra til bruk av ny miljøvennlig energi og gjøre oss bedre i stand til å møte utfordringene energiomstillingen medfører for samfunnet vårt, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Næringslivet bredt representert

Alle prosjektene som blir tildelt midler i denne runden er ledet av et forskningsmiljø. I prosjektene deltar også et bredt spekter av partnere fra næringslivet, offentlig sektor, interesseorganisasjoner og samfunnet ellers.

Disse prosjektene vil være viktige i energiomstillingen

– Norge og verden trenger mer miljøvennlig energi, og disse prosjektene vil være viktige i energiomstillingen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Hydrogen- og ammoniakkprosjekter

Forskningsrådet gir betydelig støtte til fire hydrogen- og ammoniakkprosjekter:

  • SINTEF Industri: Safety and Integrity of Hydrogen Transport Pipelines (14,0 mkr)*
  • IFE: Renewable Energy Hydrogen Systems based on PV, Wind, and Water Electrolysis (13,6 mkr)*
  • NORCE: Microbiological Opportunities and Challenges of Hydrogen Underground Storage (8,0 mkr)*
  • SINTEF Energi: SafeAm – Increased safety of ammonia handling for maritime operations (14,0 mkr)*

*) søkt beløp