NHF lanserer ambisjon om 1.000 hydrogenlastebiler

- Vi trenger å få fortgang i omstillingen til utslippsfri nyttetransport, sier generalsekretær Kristian E. Vik. NHF går nå i bresjen for en storstilt satsing med ambisjon om 1.000 hydrogenlastebiler på norske veier innen 2023!

20 aug. 2018

NHF lanserte ambisjonen på et frokostmøte under Arendalsuka 2018. Sammen med Greensight har NHF utarbeidet et notat som viser status for satsing på hydrogendrevne lastebiler internasjonalt. I Arendal presenterte Hilde Holdhus, Greensight, og Kristian E. Vik i NHF potensialet for bruk av hydrogenlastebiler på norske veier.  

Hydrogen som nullutslippsdrivstoff til tungtransporten opplever for tiden sterk vekst på veien mot kommersialisering. I USA har utviklingen kommet lengst gjennom Nikolas store satsing, men også i Europa skjer det mye. I notatet beskriver Greensight ulike utviklingsprosjekter som pågår over hele verden. 

Interresant kostnadsutvikling

Basert på samtaler med bransjeaktører har Greensight estimert 500 årlige kjøretøy som et nivå for når det er realistisk å ha egne produksjonslinjer for hydrogenbaserte distribusjonsbiler. - Det gir en betydelig prisreduksjon når den årlige produksjonen øker, forteller Hilde Holdhus i Greensight. Foruten generelle stordriftsfordeler er den største besparelsen ved større volum knyttet til prisen for brenselscellesystemet. Til sammenligning koster et dieselchassis for et tilsvarende kjøretøy med Euro IV-motor 1,1-1,3 millioner kroner eks. mva. Fremdeles billigere, men en langt mindre prisforskjell enn i dag, sier Holdhus.

Figur: Anslag for produksjonspris eks mva for «hydrogenchassis». Kilde: Greensight.

 

Hydrogen kan bli billigere enn diesel

Greensight har også sett på drivstoffkostnaden. Vurderingen er at hydrogen er rimeligere enn diesel som drivstoff om prisen er under 57 kroner per kilo hydrogen, mens diesel er rimeligere som drivstoff om hydrogenprisen er over 57 kroner per kilo. - Det er fullt mulig å oppnå gjennom koordinert innkjøp og bygging av infrastruktur for 30 distribusjonsbiler, også uten Enova-støtte, sier Martin Hirth i Greensight som sammen med Holdhus har utarbeidet rapporten. 

Generalsekretær Kristian E. Vik i NHF mener Norge nå har en unik mulighet til å lede an i satsingen på utslippsfrie lastebiler - på samme måte som vi har gjort det i persontransporten. - Vi ser at det satses på hydrogenlastebiler i flere land nå, også i Europa. I Sveits har en rekke større aktører gått sammen om en storstilt satsing som kan bety 30-40 hydrogenlastebiler på veien allerede fra 2019, og flere hundre om få år. Fremst i satsingen står sveitsiske Coop, som er en stor grossist og som også har egner drivstoffstasjoner. Coop har som ambisjon å være fossilfri innen 2023, og de er helt avhengig av å få en rekke hydrogenlastebiler på vegen for å nå dette målet. Vik mener dette er et godt utgangspunkt. - Utålmodige transportbrukere er en viktig drivkraft for å få en raskere utvikling. Ved å samarbeide med det sveitsiske initiativet kan vi i Norge bidra til en rask økning i etterspørselen etter hydrogenlastebiler. Tiden er inne til å satse skikkelig på dette segmentet, og derfor lanserer vi i Norsk Hydrogenforum nå ambisjonen om 1.000 hydrogenlastebiler på norske veier innen 2023, avslutter Vik. 

 

      

Hilde Holdhus, Greensight, og Kristian E. Vik, NHF, presenterte ambisjonen om 1.000 hydrogenlastebiler i et fullsatt lokale på NHFs frokostmøte under Arendalsuka.

Les NHF og Greensights notat her