NHF inviterer til workshop om Pilot-E 28. mai

PILOT-E lyser i år ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Bransjeaktørene er invitert til dialog om innretningen på utlysningen, slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.

11 mai 2018

Dette er bakgrunnen for at NHF inviterer til workshop med industri og forskningsmiljøer.  På workshopen vil vi presentere Pilot-E, samt status og muligheter for bruk av hydrogen innen industri og maritim transport. I tillegg til å diskutere den kommende utlysningen lar vi aktører fra næringslivet presentere seg og sine ideer, og vi gir mulighet til matchmaking som en start på å rigge konsortier og prosjekter.

Pilot-E har satt 1. juni som frist for å komme med innspill til utlysningen. NHF vil sende innspill basert på det som framkommer på workshopen. Endelig utlysningstekst publiseres 10. juni og søknadsfristen blir 10. oktober 2018.

Benytt denne sjansen til å påvirke utlysningen og posisjonere deg for deltakelse i et konsortium!

Les om workshopen og meld deg på her!