NHF-avtale med det tyske hydrogen- og brenselcelleforbundet

Norsk Hydrogenforum (NHF) og Det tyske hydrogen- og brenselcelleforbundet (DWV) har inngått en partneravtale for å fremme det tette samarbeidet mellom Tyskland og Norge.

24 feb. 2022


– Sammen vil vi kunne jobbe for å nå målet om å produsere og eksportere grønt hydrogen, sier styreleder Werner Diwald i DWV.

NHF-DWV-avtalen fokuserer på samarbeidet innen hydrogen og brenselcelleteknologi for grønn omstilling, samt hydrogen som energikilde for utslippsfri transport og industrielt bruk. Avtalen er et resultat av en konstruktiv dialog i norsk-tysk arbeidsgruppe for hydrogen, som administreres av Norsk-Tysk Handelskammer. Målet med både arbeidsgruppen og avtalen er en videre styrking av samspillet mellom industri, forskningsinstitusjoner og organisasjoner i begge land.

Både Norge og Tyskland fikk høsten 2021 nye regjeringer som begge ønsker å jobbe aktivt med grønn omstilling og klimatiltak. Den norske Hurdalsplattformen og den tyske trafikklyskoalisjonens plattform har store ambisjoner for dekarbonisering av industri og etablering av en helhetlig verdikjede for hydrogen.

God plattform for bilateralt samarbeid

Dette gir en ypperlig mulighet for et enda sterkere bilateralt samarbeid mellom Norge og Tyskland på dette området, noe Norsk-Tysk Handelskammer ønsker å være med på å fremme.

– Begge landene har allerede opparbeidet en rekke erfaringer med produksjon, bruk og utvikling av nye teknologier for hydrogen og er dermed veldig godt rustet for å ta en ledende posisjon i den europeiske hydrogenverdikjeden. De politiske rammene for nye prosjekter er også gode i begge land. Med norsk-tysk arbeidsgruppe for hydrogen ønsker vi å skape synergier for medlemmene våre for at disse sammen kan få muligheten til å jobbe enda mer effektivt og stille sterkere i den globale konkurransen. Bedrifter og institusjoner i begge land har mange muligheter til å kunne innta en ledende rolle i dette arbeidet. Det er med stor glede vi ser at plattformen vi har skapt allerede har vært med på å bidra til dette vellykkede samarbeidet og den nå underskrevne avtalen, forteller Michael Kern, administrerende direktør for Norsk-Tysk Handelskammer.

Partneravtale for videre felles prosjekter

Med den nå offisielle samarbeidsavtalen ønsker NHF og DWV først og fremst å styrke informasjonsutvekslingen om nasjonale initiativer, prosjekter og finansieringsmuligheter samt å kommunisere samarbeid og konkrete resultater til nasjonale myndigheter og politikere. Dette skal være med på å skape gode rammebetingelser og flere insentiver til utvikling av industrien, bruken av hydrogen og til å styrke det bilaterale samarbeidet.

– DWV har som mål å fremme hydrogen fra fornybare kilder som en sentral energikilde samt å gjøre grønt hydrogen til en viktig del av en bærekraftig og stabil energinæring. Med strategiske bilaterale partnerskap med land som både har potensiale og ønske om å produsere og eksportere grønt hydrogen, vil vi sammen kunne jobbe for å nå dette målet, sier Werner Diwald, styreleder for DWV.

Stor norsk interesse for tyske bedrifter

Også fra norsk side blir avtalen sett som en katalysator for kommende utvikling.

– Jeg er veldig glad for at vi har inngått denne avtalen med vår tyske søsterorganisasjon i Tyskland. DWV og NHF feiret begge 25 års jubileum i fjor, så vi så dagens lys samtidig. Tyskland har klare produksjonsmål og treffsikre virkemidler for hydrogen, og NHF har veldig mange medlemmer som ønsker å bli partnere med tyske bedrifter. Vårt mål er at denne avtalen vil bidra positivt til økt samarbeid på tvers av våre landegrenser, og sette fart på hydrogensatsingen i begge land, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i NHF.

Det tyske hydrogen- og brenselcelleforbundet (Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e.V. (DWV)) har siden 1996 jobbet for en bærekraftig hydrogen- og brenselcelleindustri og jobber for å skape en bærekraftig næring for grønt hydrogen. DWV ønsker å skape et internasjonalt og bærekraftig samarbeid på området for å kunne løse de kommende utfordringene globalt. Les mer på: https://www.dwv-info.de/

Norsk-Tysk Handelskammer jobber for å styrke de norsk-tyske næringslivsforbindelsene og skape nettverk og forretningsmuligheter på tvers av landene. Som tjenesteyter tilbyr vi blant annet rådgivning og messeassistanse til norske og tyske bedrifter som ønsker å bygge opp og utvide sine forretningsforbindelser i begge land. Som medlemsorganisasjon har vi et bredt nettverk av bedrifter innen norsk og tysk næringsliv.