Nett-TV: Biogass og hydrogen kan spille sammen

Se nettsendingen fra Biogassbransjen om hvordan biogass og hydrogen kan samhandle. Bransjene har mye å tjene på å spille hverandre gode.

05 mars 2021

Sendingen ble ledet av sjefredaktør Torbjørn Leidal i Biogassbransjen.no. Med seg i studio har han daglig leder Pia Farstad von Hall i Biogass Norge og generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk hydrogenforum.

I tillegg deltok også seniorforsker Asbjørn Torvanger i CICERO, daglig leder Frode Halvosen i Air Liquide Skagerak, direktør transport Svein Sollie hos Asko og administrende direktør Karthrine Ryengen i ZEG Power.


Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum og daglig leder Pia Farstad von Hall i Biogass Norge deltok fra studio, under nett-TV-sendingen om samspill mellom hydrogen og biogass for å redusere klimautslippene. Foto: Ludvig Gundersen/Biogassbransjen.no

Utslippsfri transport var et sentralt tema i sendinger. For å kunne ta i bruk hydrogen i stor skala kreves det både fyllestasjon og rimeligere kjøretøy, påpekte Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

– Norge trenger infrastruktur. Vi trenger også serieproduserte lastebiler, for å få prisene ned på et nivå som kan bli regningssvarende for brukerne, sa hun.

Stortingsrepresentantene Ruth Grung (Ap) og Liv Kari Eskeland (H) deltok i politikerpanelet i andre havdel av sendingen.