NEL med rammeavtale for stasjoner til 350 hydrogenlastebiler i Sveits

NEL har inngått salgsordre for den første store lastebilstasjonen i Sveits, samt en rammeavtale for stasjoner og elektrolysører på hele 30 megawatt.

27 feb. 2019

NEL Hydrogen meldte i en pressemelding mandag 25. februar at de har inngått en salgsordre for en 2 megawatts PEM-elektrolysør til sveitsiske Hydrospider AG, et datterselskap av H2 Energy som står bak den store sveitsiske satsingen som skal gi 1000 hydrogenlastebiler på veiene i 2023. Samtidig har de inngått en rammeavtale for levering av ytterligere 30 MW - som representerer over en tredjedel av hydrogenbehovet for hele den sveitsiske satsingen.

NEL H2 Station Concept. Illustrasjon: NEL.

I følge pressemeldingen trengs 60-80 MW for å gi hydrogen nok til hele flåten på 1000 biler. Sveitserne har tidligere antydet et behov for et 50-talls hydrogenstasjoner på landsbasis, og rammeavtalen på 30 MW – som kan dekke i størrelsesorden hele 350 hydrogenlastebiler, vil ut fra størrelsen på den første salgsordren dreie seg om 15-20 store stasjoner – alt etter spesifikasjon og ulik størrelse på stasjonene. 2 MW-versjonen vil ha en kapasitet til å dekke rundt 35 hydrogenlastebiler.

Den første stasjonen skal i følge pressemeldingen installeres i andre halvdel av 2019, timet til de første Hyundai-lastebilene som også skal ankomme da. Ordren har en verdi på over 3 millioner dollar.

Legger tilrette for forsert satsing i Norge, men sterkere insentiver er nødvendig

Dette, sammen med meldingen om enighet om standardiserte globale fylleløsninger for hydrogenlastebiler, gjør at tilsvarende lastebilsatsing rykker mye nærmere i Norge.

– Når NEL og Hydrospider installerer den første stasjonen i Sveits allerede i høst, samtidig med at Hyundai leverer de første eksemplarene av masseproduserte hydrogenlastebiler, begynner dette å bli noe konkret og reelt som testes ut i Europa, som norsk lastebilnæring kan forholde seg til. Nå kan de enkelt dra dit, prøvekjøre og få demonstrert dette i praksis. Dette muliggjør vår visjon om også 1000 hydrogenlastebiler i Norge om få år, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

Sveitserne har imidlertid en svært offensiv vegavgiftspolitikk som gjør at de kan satse stort på hydrogen, forteller han.

– Tilsvarende har vi ikke i Norge. Lastebilnæringen her i landet viser økende interesse, og nå må myndighetene kjenne sin besøkelsestid og snarlig legge tilrette for økt støtte til tungtransporten. For å komme skikkelig i gang haster det å få på plass sterkere støtteordning for hydrogenlastebiler, og en uttalt ambisjon om etablering av de 30 første stasjonene, sier Vik.