NEL med ny storkontrakt - skal levere megastasjoner til Nikola Motor i USA

Nel har inngått rammeavtale med Nikola Motor og skal i første omgang levere to demonstrasjonsstasjoner for hydrogenfylling, tilpasset Nikola Motor Companys revolusjonerende hydrogenlastebil, Nikola One.

16 nov. 2017

Partnerskapet med Nikola innebærer en felles bestrebelse etter å utvikle storskalastasjoner basert på Nels teknologi. Det norske hydrogenselskapet har fått en eksklusiv rett til å jobbe opp mot Nikola Motors nettverk av hydrogenstasjoner som knyttes opp mot elektrolyse. Partneravtalen har som mål å utvikle lavkostanlegg for fornybar hydrogenproduksjon og fyllestasjoner, med sikte på å etablere 16 storskalastasjoner med kapasitet på inntil 32 tonn hydrogen pr dag.

– Dette er et gjennombrudd for Nel som vil ha ringvirkninger langt utover lastebilmarkedet, sier Bjørn Simonsen, som er direktør for markedsutvikling og samfunn i Nel – og styremedlem i Norsk Hydrogenforum.

Han påpeker at Nikola-avtalen også er klar anerkjennelse av norsk teknologi. Nel har tidligere inngått avtaler om utbygging av hydrogenfyllestasjoner i blant annet Norge, Frankrike, California og Japan.


Nels konsernsjef Jon André Løkke (t.v.) og PR- og markedssjef Bjørn Simonsen hadde en god tone med Nikola-sjef Trevor Milton (midten), da han nylig gjestet Oslo for å delta på Zero-konferansen. (Foto: Steinar Aasen, OREEC)

– Velprøvd og pålitelig teknologi
Avtalen med Nikola åpner nye muligheter for Nel-teknologien. Kjemien mellom toppsjefene i de to selskapene synes også å være god. Bjørn Simonsen og Nels konsernsjef Jon André Løkke hadde i hvert fall en god tone med Nikola-sjef Trevor Milton, da han nylig gjestet Oslo for å delta på Zero-konferansen.
Konsernsjef i Nikola Motor, Trevor Milton, sier i en pressemelding at har en glad for å kunne jobbe med Nel-teamet for å på få plass den banebrytende teknologien på tvers av USA, så fort som mulig. Nel-teknologien vil utgjøre ryggraden i utviklingen av Nikolas megastasjoner, påpeker han.
– Vi bygger verdens største hydrogen-nettverk. Nels elektrolysører er velprøvde og de er kjent for å være veldig effektive og pålitelige, sier Nikola Motors konsernsjef, Trevor Milton.

Innledende ordre verdt 30 millioner kroner
De første demonstrasjonsanleggene vil også fungere som designverifisering for Nels storskalakonsept, med tilpasning til det som skal verdens mest effektive nettverk av fyllestasjoner for hydrogen.
– Våre første demonstrasjonsstasjoner vil gi et tonn hydrogen til Nikola Motors prototypebiler, sier konsernsjef i Nel, Jon André Løkke i en kommentar.
Den første ordren har en verdi på 3,6 millioner dollar, eller nesten 30 millioner kroner. Leveringen av hydrogenstasjonene skal etter planen starte i andre halvår 2018.