NEL med i stort prosjekt med 600 nye hydrogenbusser, 200 går til Danmark

Våre naboer i sør fikk årets store julegave tidlig i år, når CEF-programmet i EU forrige uke annonserte støtte til 600 nye hydrogenbusser, derav 200 i Danmark, hvor danske NEL Hydrogen Solutions skal levere store fylleanlegg.

04 okt. 2018


Hydrogenbussflåte i Tyskland. Foto: Centre for Transportation and the Environment

Danmark kan nå glede seg over at EU legger tilrette for en kjempesatsing på hydrogen i veitransporten i landet. Den danske delen av NEL; Hydrogen Solutions i Herning - hvor det for to uker siden ble åpnet verdens største hydrogenstasjonsfabrikk - har hatt en sentral rolle i søknadsprosessen i det 600 bussers store H2BusEurope-prosjektet. Dette er en del av Connecting Europe Facility (CEF)-programmet, som bl.a. også gav støtte til 8 hydrogenstasjoner i Sverige i fjor.

Foruten store leveranser av utstyr fra fabrikken i Herning, vil trolig NELs oppgraderte anlegg i Notodden få betydelige bestillinger på elektrolysører til stasjonene som skal etableres.

Stort gjennombrudd for hydrogenbusser
Prosjektnyheten er en stor og viktig milepæl for utviklingen for hydrogenbusser - som med leveransene samt andre nyetablerte EU-prosjekter, de kommende årene vil bringe antallet hydrogenbusser i Europa opp mot det magiske 1000-tallet. Dette er regnet som grensen for det kommersielle gjennombruddet for hydrogenbusser, fordi masseproduksjon bringer "total cost of ownership" ned på nivå med dagens dieselbusser. Bussbyggerne forbereder seg også på dette, nylig lanserte bl.a. Toyota et nytt partnerskap med produsenten Caetanobus - les mer om dette i linken på våre bussnettsider.

Danmark har de siste årene bygget opp verdens høyeste stasjonstetthet innen hydrogen, som gir grunnlag for god ekspansjon av bilflåte. Danskene har ikke samme mulighet for tilsvarende satsing på hydrogen i bl.a. maritim sektor som Norge har, derfor blir storsatsingen på buss et svært viktig løft. Danmark har fra før en sentral rolle i hydrogen-leverandørindustrien - her finnes en rekke ledende selskaper og FoU-miljøer innen brenselcelleteknologi, blant annet med Ballards Europa-kontor.

Danmarks Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt reagerte med stor entusiasme på bussnyheten. -Det er veldig positivt at EU har valgt å gi støtte til distribusjon av hydrogenbusser. Og det er en fjær i hatten at et dansk selskap skal levere stasjoner som kan fylle bussene med hydrogen. Det er grønn konvertering og danske jobber samtidig. Og vi får full verdi for tilskuddene vi har gitt gjennom årene til forskning og utvikling av hydrogen gjennom EUDP-programmet, sier han i en kommentar.

Det er ikke ennå kjent eksakt når hydrogenbussene kommer på veiene, men danskene  forventer at de første grønne bussene vil være en del av offentlig transport innen 2020. Timingen på denne tidlige julegaven er svært god - da våre danske venner skal arrangere neste World Hydrogen Energy Conference i juni 2020, og med de kommende bussleveransene kan de virkelig slå på stortromma.

Norsk Hydrogenforum gratulerer NEL Hydrogen Solutions og vår søsterorganisasjon Brintbranchen med denne store milepælen!

Kilde:

https://brintbranchen.dk/begejstring-for-brintbusser-hos-klimaministeren/ 

https://nelhydrogen.com/press-release/nel-asa-eu-awards-funding-for-large-scale-hydrogen-bus-project/