Nel får 9,25 millioner kroner i Enova-støtte

Enova vil støtte utviklingen av en avansert produksjonslinje for elektrolysører på Herøya, går det fram av en børsmelding fra Nel.

26 sep. 2019


De nye produksjonslokalene på Herøya. Foto: Nel Hydrogen

Utviklingsarbeidet skjer i forbindelse med etableringen av verdens største produksjonslinje for alkaliske elektrolysører, i industriparken på Herøya.

Nel har jobbet tett med Enova for å optimalisere utviklingen av anlegget. Enova vil gå inn med 9,25 millioner kroner i støtte til den første fasen av prosessen fram til slutten 2019.

Forutsatt en vellykket pilotproduksjonslinje, tar Nel sikte på bygging og drift av den nye produksjonslinjen fra 2020 og utover.

Driftsdirektør Erik Løkke-Øwre hos Nel Hydrogen Electrolyse sier i børsmeldingen at selskapet som må øke kapasiteten, undersøker mulighetene for en mer avansert og større produksjonslinje.

– Enova-støtten er en tydelig annerkjennelse fra regjeringen om at hydrogen er en viktig energibærer for nullutslipp. Vi ser frem til å samarbeide med alle interessenter for å realisere dette viktige prosjektet, sier Løkke Øwre.