Nå kommer hydrogenarbeidsplassene

Norge har et potensial for 40.000 nye hydrogenjobber – hvorav ca. 10.000 er yttet til grønt hydrogen og anslagsvis 30.000 arbeidsplasser rundt blått hydrogen.

06 sep. 2021

 

SSABs anlegg i Oxelösund startet verdens første fossilfrie stålproduksjon i sommer. Foto: SSAB

Nel Hydrogen mener det kan skapes 10-15.000 nye arbeidsplasser basert på grønn hydrogenteknologi. Sintef har anslått at hydrogenproduksjon fra naturgass med CCS vil kunne sysselsette mellom 25.000 og 35.000 personer i Norge.

Katapultsenteret Sustainable Energy på Stord er en av de spennende nykommerne. Her skal de i høst starte med testing av skipsmotorer på hydrogen og ammoniakk. I stedet for å få tilkjørt dyrt hydrogen, vil senteret bygge et eget produksjonsanlegg for grønt hydrogen, sammen med Alltec Services, Greenstat og Hydrogen Solutions.

Det har resultert i etableringen av Stord Hydrogen. I tilknytning til produksjonsanlegget ved testsenteret, vil Greenstat bygge fyllestasjon for biler, lastebiler og busser.

– Å gjøre hydrogen tilgjengelig er utrolig viktig for å få fart på det grønne skiftet, sier daglig leder Vegard Frihammer i Greenstat.

Denne uken kom nyheten fra Gen2Energy, som vil bygge to produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Vefsn, og det anslås at dette vil bidra til 100 nye arbeidsplasser i Mosjøen. Det er svært gledelig at det ukentlig legges frem nye planer for storsatsing på hydrogen og ammoniakk. Det er vanskelig å anslå med sikkerhet hvor mange arbeidsplasser dette vil bringe til Norge, men at antallet er betydelig, kan det ikke lenger være noen tvil om, sier generalsekretæren i NHF, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 

Renser verdens største gjødselfabrikk

Selv om dette er et av de mindre hydrogenprosjektene som har sett dagens lys i Norge det siste året, er det likevel illustrerende for hvordan hydrogen har utløst Klondike-stemningen i hele Europa.

Hydrogen kan nemlig brukes som drivstoff, industriråstoff og energibærer i kraftsystemet uten å avgi CO2. Hydrogen fremstår som et sirkulært Kinderegg som kan møte svært mange energibehov og samtidig bidra til å løse de klimautfordringene som vi nå står overfor.


Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft (t.v.), Yara-sjef Svein Tore Holsether og Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen. Foto: NTB

Et spennende prosjekt er nå under oppseiling på Herøya. Her har de tre norske industrigigantene Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft gått sammen om en storstilt satsning for å elektrifisere og avkarbonisere verdens største gjødselfabrikk. Hver av partene eier en tredel av selskapet som bærer navnet HEGRA (HErøya GReen Ammonia).

Selskapapenes toppsjefer har en felles ambisjon om å skape ny industri i Norge som gir et konkurransefortrinn i en voksende global hydrogenøkonomi.

I en felles uttalelse sier Svein Tore Holsether i Yara, Øyvind Eriksen i Aker og Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft, at de vil etablere grønne arbeidsplasser som kan legge grunnlaget for en fremtidig norsk eksportindustri. De betrakter satsingen som en begynnelse på utviklingen av en norsk verdikjede for grønn ammoniakk og hydrogen.

Ammoniakk fra fornybar energi gjør det mulig å produsere karbonfri gjødsel. Ammoniakk er også et lovende nullutslippsdrivstoff i maritim sektor.

Lager stål med hydrogen

Verdens første fossilfrie stålproduksjon ble startet ved SSABs anlegg i Oxelösund, i sommer. Anlegget er resultat av et industrisamarbeid mellom stålselskapet SSAB, gruveselskapet LKAB og energiselskapet Vattenfall.

Stålindustrien bruker enorme mengder kull og står for om lag åtte prosent av de globale utslippene. SSAB har ved hjelp av ny teknologi vist at det er mulig å bytte ut kull med hydrogen. Stålet ble laget ved hjelp av HYBRIT-teknologi (Hydrogen Breaktrough Ironmaking Technology).

SSAB, LKAB og Vattenfall har som mål å produsere fossilfritt stål i industriell skala i 2026.

Statkraft, Nel og Celsa planlegger et elektrolyseanlegg på inntil 50 MW for å produsere grønt stål i Mo Industripark. Målet er å få på plass en produksjonslinje innen utgangen av 2022.

Europas største anlegg for grønt hydrogen

Europas største PEM-elektrolysør ble i sommer satt i drift ved Shells oljeraffineri Wesseling i Tyskland, i sommer. Det 10 MW store anlegget som er basert på fornybare energi, har en årlig produksjonskapasitet 1300 tonn grønt hydrogen.

Utbyggingen er finansiert av FCH JU (Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking) som er EUs program for finansiering av forskning, utvikling og demonstrasjon av hydrogen- og brenselcelleteknologi. Arbeidet er utført gjennom prosjektet REFHYNE, som har vært ledet av SINTEF.

Nå er REFHYNE II på trappene. Dette oppfølgerprosjektet skal bygge ut en kapasitet på 100 MW. Også denne gang vil arbeidet bli koordinert av SINTEF.