Nå blir det testing av hydrogentog på norske skinner

Nå blir det testing av hydrogentog på norske skinner

Politikerne er enige - både Høyre, Venstre, Ap, SV og MDG vil prøve ut hydrogentog på norske skinner, etter at Alstom satte de første hydrogentogene i ordinær passasjerdrift i Tyskland for et par uker siden. Hvilken strekning som kommer først, er likefullt et åpent spørsmål.

05 okt. 2018


24. september skrev Dagsavisen om MDG som vil ha et prøveprosjekt med hydrogentog på Rørosbanen og Nordlandsbanen.

Nå sier også Høyre, Venstre, SV og Ap at hydrogentog bør testes ut, men hvor det bør skje er de ikke enige om.

– Aller helst ser vi for oss Nordlandsbanen, men Raumabanen og andre kan også være aktuelle, sier SVs Arne Nævra.

– Nordlandsbanen er kanskje mest aktuell, sier Venstres Jon Gunnes, og viser til at det er hydrogenproduksjon i Glomfjord.

– De har produksjonsutstyr, kompetanse og overskuddskraft fra vannkraftverkene. Kortreist med andre ord, påpeker Gunnes.

– Jeg har tidligere tatt til orde for at Raumabanen kan være en aktuell strekning å teste ut hydrogentog, sier Høyres Helge Orten.

Les også: Frykt og frustrasjon i Dronning Eufemias gate: – Den verste gata i Oslo

Stor dag

I Tyskland er hydrogentog allerede en realitet. De to første utslippsfrie togene av denne typen ble satt i trafikk i Niedersachsen 17. september.

Det er Alstom som har laget hydrogentogene som er tatt i bruk i Tyskland.

– Dette er en stor dag for både togreisende og miljøet, sier Alstom Norge-sjef Carl Åge Bjørgan, om interessen for hydrogentog på Stortinget.

– I dag kjøres 20 prosent av togavgangene i Norge med dieseltog. Hydrogentog er prøvd teknologi som er satt i ordinær trafikk i Tyskland, samtidig som Norge har alle naturlige forutsetninger for å ta i bruk hydrogen. Med hydrogentog kan Norge fjerne forurensende, støyende og gamle dieseltog og ta et stort skritt mot en moderne og fremtidsrettet jernbane, utdyper Bjørgan.

Kontakter departementet

De tyske hydrogentogene vet de nevnte stortingsrepresentantene alt om.

– Transport- og kommunikasjonskomiteen var i forrige uke i Berlin og besøkte «InnoTrans». Der fikk vi både prøvd autonom trikk med teknologi fra Siemens, batterielektrisk tog hos Bombardier og informasjon om Alstoms hydrogentog, forteller Orten.

– Ny teknologi kan gi nye og mer kostnadseffektive måter å elektrifisere jernbanen på. Hydrogentog kan være en slik mulighet. Det kan også tenkes hybridtog som kombinerer forskjellige teknologier, fortsetter han.

Høyre vil nå kontakte Samferdselsdepartementet om dette.

– Vi vil ta dette opp med Samferdselsdepartementet for å få en vurdering av hvordan vi best kan få testet ut ny teknologi for elektrifisering av jernbanen, sier Orten.

I dag kjører det forurensende dieseltog på både Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen.

– Disse strekningene skal lyses ut på anbud etter hvert, og det er viktig at ny teknologi blir vurdert i den forbindelse, fortsetter Orten.

– Gode forutsetninger

SV, på sin side, fremmer i dag forslag om at regjeringen tar et initiativ til et pilotprosjekt med hydrogentog på en av jernbanestrekningene som ennå ikke er elektrifisert.

– Norge har i enda større grad enn Tyskland gode forutsetninger for å teste ut og ta i bruk hydrogen som energi til togtransport, først og fremst fordi vi har rikelig med ren energi i form av vannkraft til å produsere hydrogen, påpeker Nævra.

– Vi har dessuten hele produksjonskjeden allerede på plass i Norge, utviklet gjennom en lang historie for gjødselproduksjon. Vi lager utstyret for elektrolyse ved Nel på Notodden, også for eksport, og store anlegg for selve produksjonen finnes blant annet i Glomfjord, fortsetter han.

– Arbeiderpartiet vil støtte et slikt forslag fra SV, sier partiets Sverre Myrli.

– Norge bør prøve både hydrogentog og batteritog. Skal vi lykkes med denne nye typen tog, må myndighetene spille en langt mer aktiv rolle, tilføyer han.

Gunnes peker også på økonomien i en satsing på hydrogentog.

– Elektrifisering ved hjelp av master og ledninger langs lange togstrekninger er dyrt og mye arbeid, Man får kjøpt hydrogentog med 1.000 kilometer rekkevidde i dag.

Høyre, Venstre, Ap, SV og MDG har til sammen 114 av de 169 stortingsrepresentantene.

Kilde: https://www.dagsavisen.no/innenriks/flertall-for-hydrogentog-1.1212396