Foto: GreenH | Morten Solberg Watle

Morten Solberg Watle er ny styreleder

Morten Solberg Watle fra GreenH er valgt som ny styreleder av Norsk Hydrogenforum. Sigrid Lædre fra SINTEF og Guro Grytli Seim fra Hexagon Purus går også inn i styret. – Jeg ser frem til å bidra inn i en viktig fase for bransjen vår, sier Morten Solberg Watle.

20 mars 2024

– Jeg ser frem til å bidra inn i en viktig fase for bransjen vår. Enova skal fornye mandatet sitt, det kommer en ny nasjonal transportplan til behandling, og en rekke støtteprogrammer innen fornybar energi skal revideres eller utvikles. Det å få på plass gode og stabile rammebetingelser for hydrogen blir dermed spesielt viktig i år, sier Morten Solberg Watle.

Morten Solberg Watle er CEO i GreenH, et selskap som utvikler infrastruktur for produksjon og distribusjon av fornybart hydrogen.

Se styreoversikten her.
 
- Jeg er veldig glad for at NHF har et styre med så kompetente og engasjerte styremedlemmer. Vi ser frem til å samarbeide videre med Morten Solberg Watle, som allerede kjenner NHF godt fra sitt tidligere verv som nestleder. Det er også gledelig at Sigrid Lædre og Guro Grytli Seim går inn i styret. Administrasjonen ønsker å takke tidligere styreleder Vegard Frihammer og tidligere styremedlem Liv-Elisif Kalland for deres gode og viktige innsats for NHF, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i NHF.
 
Morten Solberg Watle er økonom fra NHH og bringer inn viktig kommersiell innsikt, eksempelvis innen feltet finans. Morten har med sin administrative erfaring bidratt til videreutvikling og styrking av NHF-organisasjonen.
 
Guro Grytli Seim er prosjektdirektør i Hexagon Purus og er sivilingeniør fra NTNUs Institutt for industriell teknologiledelse. Hun har erfaring som gründer av et solcelleselskap, fra Deloitte og engasjementer i frivillige organisasjoner.
 
Sigrid Lædre er seniorforsker ved SINTEF og har en doktorgrad i brenselceller fra NTNU. Hun har kompetanse innen hydrogenteknologi langs hele verdikjeden. Sigrid leder blant annet NordicH2Hub-prosjektet. 
 

Styret i Norsk Hydrogenforum:

  • Morten Solberg Watle (leder), GreenH
  • Håvard Vaggen Malvik, Statkraft
  • Vibeke Rasmussen, Yara
  • Velaug Myrseth Oltedal, Høgskulen på Vestlandet
  • Frida Eklöf Monstad, Equinor
  • Per Øyvind Voie, Norwegian Hydrogen
  • Sigrid Lædre, SINTEF
  • Guro Grytli Seim, Hexagon Purus