Monteringsfeil utløste Kjørbo-hendelsen

Brannen i hydrogenstasjonen på Kjørbø startet etter en lekkasje fra høytrykkslageret, forårsaket av en feilmontert plugg.

01 juli 2019


Dette dronebildet ble tatt av Asker og Bærum brannvesen kort tid etter brannutbruddet på Høvik.

Visepresident Geirmund Vislie i konsultenselskapet Gexcon forklarte hvordan brannen oppstod, under en pressekonferanse arrangert av Nel. Gexcon har kartlagt hendelsesforløpet som forårsaket ulykken.

Visli understreket at ingen av tankene eksploderte.

– Hydrogen og luft ble blandet og antent, og da kaller vi en slik brann en eksplosjon, sa han.

Vislie foretok deretter en grundig gjennomgang av granskningsarbeidet som ledet fram til den klare konklusjonen om hva som hadde gått galt.


Innsatsleder Sverre Junker i Asker og Bærum brannvesen fortalte at det ble satt inn et stort mannskap med mye ressurser på Kjørbo. (Skjermdump fra direktesendingen av pressekonferansen på HegnarTV) 

Brannvesenet godt forberedt

Innsatsleder Sverre Junker i Asker og Bærum brannvesen orienterte om sikrings- og slukkingsarbeidet på stedet. Oslo brann- og redningsvesen og Nedre Romerike brann- og redningsvesen bistod i dette arbeidet. På det meste var nærmere 30 brannmenn, 11 kjøretøyer og en drone på plass på Kjørbo.

– Strukturen i stasjonen hadde holdt seg bra. Det var beroligende, sa Junker.

Asker og Bærum brannvesen var dessuten godt kjent med anlegget. Alle vaktlagene hadde vært på befaring på hydrogenstasjonen.

– Vi fikk også bistand fra danske eksperter fra Nel og hadde god støtte hele veien fra dem, sa han.


Nels konsernsjef, Jon André Løkke (t.v.) og visepresident Geirmund Vislie i  Gexcon orienterte pressen om Kjørbo-hendelsen. (Skjermdump fra pressekonferansen på HegnarTV) 

Beklaget overfor hydrogenfans

– Det skal ikke skje hendelser som involverer vårt utstyr, sa konsernsjef i Nel, Jon André Løkke.

Han fortalte at selskapet foretar en omfattende gjennomgang av sikkerheten ved anlegg med tilsvarende installasjoner. Nel vil også se etter mulige forbedringer av kontrollrutiner og sensorikk for avviksmåling, som ledd i sitt sikkerhetsarbeid. Løkke påpekte at Nel er opptatt av åpenhet, og at selskapet vil dele alle sine erfaringer med den globale hydrogenindustrien.

– Vi har hatt god dialog med våre kunder. Ingen av dem har mistet troen på hydrogen. Hydrogen vil være en sentral energibærer for framtiden, sa han.

På pressekonferansen beklaget Løkke nedstengingen av hydrogenstasjonene, overfor alle hydrogenfans som har vært tidlig ute og kjøpt hydrogenbil. Han kunne ikke gi noe eksakt svar på når disse stasjonene vil bli åpnet igjen.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å få opp fyllestasjonene så tidlig som mulig, sa Løkke.

Han viste til at det operatøren som avgjør den videre driften av stasjonene.Ifes forskningsleder på fornybare energisystemer, Øystein Ulleberg, påpekte at hydrogen vil bli avgjørende i overgangen til lavutslippssamfunnet. (Skjermdump fra pressekonferansen på HegnarTV) 

Fremtiden avhengig av hydrogen

– Det er godt at brannårsaken nå er funnet – og at dette kan rettes opp umiddelbart, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

At industrien også går nye veier for å styrke det langsiktige sikkerhetsarbeidet er viktig og nødvendig, påpeker han: – Sikkerhet må bli et sentralt argument for hydrogen som løsningen på det stadig mer påtrengende behovet for utslippsfri energianvendelse.

Ifes forskningsleder på fornybare energisystemer, Øystein Ulleberg, understreket på pressekonferansen at hydrogen vil bli avgjørende i overgangen til lavutslippssamfunnet. Han viste også til at hydrogen vil bli særlig viktig i fremtidens «heavy duty»-transport; både med busser, lastebiler, ferger, hurtigbåter, jernbane.

– Norge har satt 100 prosent nullutslipp som mål for lette varebiler i 2025 og det samme fra tyngre varebiler i 2030, sa Ulleberg.