Foto: Per Eide

Mitsui tar eierandel i Norwegian Hydrogen

Mitsui investerer 70 millioner kroner i Norwegian Hydrogen. Gjennom en rettet emisjonen får det japanske gigantkonsernet en eierandel på 15 prosent i selskapet.

29 aug. 2022


– Med Mitsui på eiersiden får vi rom for ytterligere utvikling av våre prosjekter, sier Jens Berge i Norwegian Hydrogen. Foto: Kristin Støylen

Norwegian Hydrogen skal utvikle, bygge og drive produksjonsanlegg og infrastruktur for grønt hydrogen.

– Investeringen fra Mitsui er en viktig milepel for Norwegian Hydrogen. Vi får inn sterk internasjonal aktør på eiersiden. Samtidig gir emisjonen rom for ytterligere utvikling av våre prosjekter, sier administrerende direktør Jens Berge i Norwegian Hydrogen.

Japanske Mitsui & Co., Ltd. med sine 5.500 ansatte, hadde i 2021 en omsetning på drøye 800 milliarder kroner

Inne i en sterk vekst
Selskapet er inne i en fase med sterk vekst, med flere nye prosjekter og en planlagt dobling av ansatte i løpet av få måneder. For å finansiere vekstplanene fremover, har Norwegian Hydrogen engasjert ABG Sundal Collier som rådgiver i forbindelse med en større kapitalutvidelse som planlegges gjennomført i løpet av det neste året.

Norwegian Hydrogen ble etablert i 2020. Selskapet bygger sin første hydrogenfabrikk på Hellesylt, ved innseilingen til Geirangerfjorden. Hellesylt Hydrogen Hub skal produsere hydrogen fra fjerde kvartal 2023, og skal blant annet forsyne skip som skal seile utslippsfritt inn i den berømte verdensarvfjorden.

Norwegian Hydrogen har tidligere inngått en samarbeidsavtale med Mitsui og FirstElement Fuel, som driver verdens største nettverk for hydrogen-fyllestasjoner i California under merkenavnet True Zero.

Ser gode synergier
Mitsui er allerede aksjonær i Hexagon Composites ASA og Hexagon Purus ASA, hvor sistnevnte er en av de andre større aksjonærene i Norwegian Hydrogen. Over tid har det utviklet seg tette bånd direkte mellom Norwegian Hydrogen og Mitsui, noe som har ført til at de nå ønsket å investere direkte i selskapet.

– Vi er tilfredse med å kunne utvikle vårt eksisterende partnerskap med Norwegian Hydrogen. Gjennom investeringen ønsker vi å finne flere synergier mellom Norwegian Hydrogen og Mitsuis eksisterende investeringsportefølje knyttet til hydrogen, sier Takafumi Kasai, GM Functional Materials Division i Mitsui.

Den nye kapitalen som Norwegian Hydrogen får tilført vil bli brukt til utbyggingen av fabrikken på Hellesylt, generell selskapsutvikling og investeringer i andre hydrogenprosjekter.

Mangeåring NHF-samarbeid med Japan
Gjennom «Bedriftsnettverket for hydrogen» har Nel og NHF samarbeidet tett med Den norske ambassaden og Innovasjon Norge i Tokyo om den norske paviljongen under FC EXPO i Tokyo.

NHF-medlemmer inviteres til å delta på «Norway Pavilion» på FC EXPO i mars 2023

Til høsten – nærmere bestemt den 20. oktober – rigger vi oss for et JPN-NOR webinar rundt nettopp denne type koblinger som Hexagon og Norwegian Hydrogen har inngått med Mitsui.

– Som følge av koronapandemien er det dessverre en stund siden forrige fysiske samling. Men nå gleder vi oss til å invitere alle våre medlemmer til å delta på «Norway Pavilion» under FC EXPO i mars 2023, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.