Milliard-støtte til nye hydrogen-prosjekter

Milliard-støtte til nye hydrogen-prosjekter

Yara Norge, Tizir Titanium and Iron og Horisont Energi får til sammen én milliard kroner fra Enova til tre store lavutslippsprosjekter basert på hydrogen.

17 des. 2021

Yara på Herøya er ett av de tre industriprosjektene som inngår i Enovas nye støttepakke på over én milliard kroner. (Foto: Enova/Frode Heiland)

Ikke nok med det. Støtte til flere prosjekter er i pipeline, ifølge klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Det er mange spennende hydrogenprosjekter som er i gang, som vi vil se på i tiden som kommer, sier han.

Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum, jubler over den nye Enova-tildelingen.

– Vi er blitt hørt! Regjeringen leverer på det vi har bedt om. Nå har vi fått den milliarden som NHF – og våre samarbeidspartnere – har kjempet for. Julenissen kom tidlig i år, smiler hun.

Hydrogen er nemlig den sentrale klimaløsningen i alle disse tre prosjektene:

482 millioner kroner til ammoniakkproduksjon med karbonfangst – blir IPCEI-prosjekt

Gjennom prosjektet Barents Blue skal Horisont Energi etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst i nærheten av Hammerfest i Finnmark. Anlegget vil produsere 1 million tonn ammoniakk per år. CO2 skal transporteres til et fremtidig karbonlager for deponering.

261 millioner kroner til ilmenittproduksjon med hydrogen – blir IPCEI-prosjekt

Tizir og partnere skal gjennomføre et utviklings- og demonstrasjonsprosjekt som skal lede fram til bruk av hydrogen i stedet for kull til reduksjon av ilmenitt ved smelteverket i Tyssedal. Teknologien skal gjøre det mulig å bygge et fullskala-anlegg der minst 82 prosent av kullforbruket erstattes av hydrogen.

283 millioner kroner til produksjon av gjødsel uten utslipp

Yara skal gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av ammoniakk og kunstgjødsel basert på fornybar kraft og grønt hydrogen, i stedet for fra naturgass som i dag. Prosjektet vil gjennomføres ved Yaras anlegg på Herøya utenfor Porsgrunn.

Utdelingen av Enova-støtten til de tre prosjektene forutsetter godkjenning av ESA.

Støre: – Jeg er en hydrogen-nerd

– Med dette leverer vi også på Norges Glasgow-løfter, sa statsminister Jonas Gahr Støre, som fortalte at han har vært fascinert av hydrogen i flere år.

Han understreket også at Norge trenger industribedrifter som er villige til å investere i nye hydrogenløsninger

– Hydrogen er en av fremtidens store energibærere som kan hjelpe oss å nå klimamålene, sa Støre som også påpekte at industrien holder nøkkelen til løsningene – og til å skape fremtidens jobber.

Hydrogensatsingen er også i tråd med Hurdalsplattformen, som fastslår at regjeringen skal bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. Norsk hydrogensatsing tar et stort skritt fremover med denne kraftfulle Enova-tildelingen.

– Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi. Disse tre hydrogenprosjektene er gode eksempler på nettopp dette, sa Støre.

Kobles mot IPCEI

De to utviklingsprosjektene til Tizir og Horisont Energi er også knyttet opp mot EUs IPCEI-samarbeid (Important Project of Common European Interest) for hydrogen.

– Europa er et potensielt marked for både norsk hydrogen og hydrogenteknologi. Vi er derfor opptatt av å koble norske prosjekter på den europeiske satsingen, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Tizir sitt prosjekt har gjennom dette samarbeidet etablert kontakt med flere europeiske stålprodusenter som kan bruke kunnskapen fra prosjektet til å kutte utslipp i sine prosesser. Horisont Energi vil kunne bidra med store kvantum lavutslipps ammoniakk til det europeiske markedet.

1,6 milliarder kroner til hydrogen i år

NHF har i lengre tid uttrykt bekymring for at Norge blir hengende etter i den europeiske hydrogensatsingen.

– Det er derfor en merkedag når regjeringen så tydelig gir uttrykk for at Europa er vårt viktigste marked og at Norge skal styrke samarbeidet med Europa. Enova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova har støttet hydrogenprosjekter med tilsammen 1,6 milliarder kroner i år. Dette sender et tydelig signal til Europa om at Norge er på ballen og at vi blir en viktig hydrogenaktør å regne med framover.