McKinsey: Hydrogen åpner eventyrlige muligheter

En vellykket satsing på hydrogen i Norge kan bidra med 71 milliarder kroner i økt verdiskaping og 33.000 nye arbeidsplasser i 2030.

10 feb. 2022

Det går frem av McKinsey-rapporten «Norge i morgen», som tar for seg ti næringer som kan bidra til bærekraftig og høyteknologisk omstilling i en fremtid hvor vi vil oppleve fallende inntekter fra olje og gass.

Rapporten påpeker at norsk gass-, vann- og vindkraft gjør Norge i stand til å produsere grønt og blått hydrogen billigere enn andre land.

– Vi kan bygge opp en helt ny næring som blir en bærebjelke i verdens grønne skifte, skriver McKinsey i rapporten.

Har alle forutsetninger

De neste ti årene kommer vi til å se en ekspansiv og rask utvikling av hydrogenløsninger over hele verden. Hydrogen blir et av verdens viktigste svar på klima- og energikrisen, skriver McKinsey, som fremholder at Norge kan ta en lederposisjon i dette kappløpet.

Med erfaring fra hundre år med industriell hydrogenproduksjon, har Norge en unik mulighet til å bli den ledende nasjonen for produksjon og eksport av hydrogen og hydrogenteknologi. Norge kan bygge nye, grønne industrier og eksportere betydelige mengder hydrogen til Europa – og i tillegg bli en ledende leverandør av teknologi og infrastruktur til den globale hydrogenbølgen.

Enorm verdiskaping

– Rapporten viser at Norge kanskje aldri vært i en så god posisjon til å forme morgendagen som akkurat nå, sier Frithjof Lund, leder for McKinsey Norge.

I rapporten «Norge i morgen» peker McKinsey på ti ulike næringer som kan bidra til grønn, bærekraftig og høyteknologisk omstilling i en fremtid med fallende inntekter fra olje og gass.

De nye fremtidsnæringene som trekkes frem er: hydrogen, havvind, batterier, karbonfangst og -lagring, grønn maritim næring, industriell programvare, forbrukerplattformer, sirkularitet, havbruk og turisme.

Ifølge McKinsey kan disse fremtidsnæringene skape over 200.000 nye arbeidsplasser og gi en verdiskaping som i 2030 vil tilsvare 70 prosent av dagens bidrag fra olje og gass.

Det går for sakte

Selv om Norge har et godt utgangspunkt, blir McKinsey likevel bekymret når det trekkes paralleller til hvordan utlandet satse.

– Vi bruker lang tid på beslutninger, der andre land allerede spurter fra start. Konsekvensen kan bli at vi mister vår «pole position», sier Lund.

All erfaring fra tidligere industriutvikling viser at de som først får etablert et hjemmemarked har størst mulighet i å lykkes, noe Norge har bevist med olje- og gasseventyret.

Regjeringen har nylig varslet at den vil lage et veikart for å realisere store prosjekter innenfor hydrogen, havvind, CO2-håndtering, batterier og andre grønne prosjekter. Næringsminister Jan Christian Vestre uttalte i den forbindelse at «vi må tenke stort», «vi må komme i gang raskt» og «vi må gå fra ord til handling».

Hydrogenbransjen har lenge etterlyst en konkret, langsiktig og ambisiøs plan for hydrogensatsingen, påpeker generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

– Vi håper Norge nå får et veikart det er verdt å vente på. Men det er litt paradoksalt at verden rundt oss er i full gang, mens vi her på berget fremdeles jobber med utredninger og planer. McKinsey påpeker nettopp nødvendigheten av å få opp farten, sier hun.

Rapporten understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom næringsliv og myndigheter, og at det må etableres rammevilkår som styrker det norske markedets konkurransefortrinn. Her pekes det blant annet på et effektivt utslippsregime for CO₂ og strengere klimakrav i anbudsprosesser.

Les hele rapporten her