669 millioner kroner til produksjon av fornybart hydrogen langs kysten

Enova vil støtte etableringen av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen langs norskekysten med 669 millioner kroner.

24 juni 2022


Færder Tankers LR2 er ett av skipene som får Enova-støtte. Illustrasjon: Færder Tankers Norway

– Dette er helt i tråd med det vi har bedt om. Det  er en viktig seier for hydrogenbransjen, jubler generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Her har klima- og miljøminister Espen Barth Eide virkelig tatt tak i utfordringene, mener hun. Leveransen er i tråd med innspillene fra NHF til Barth Eide 7. april, der et av NHFs hovedinnspill var at det bør tilrettelegges for etablering av fem knutepunkter allerede i 2022.

Muliggjør teknologiutvikling

– Hydrogen er en stor mulighet for Norge, og Enovas tildelinger muliggjør videre og nødvendig teknologiutvikling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en kommentar til tildelingen.

Med dette har også mange av NHFs medlemmer all grunn til å være fornøyd, mener Telnes Wilhelmsen.

– Det har vært jobbet hardt og godt med søknadene til Enova og det er veldig gledelig å se at så mange selskaper nå blir premiert for innsatsen, sier hun.

Disse får støtte

  • Opptil 150 millioner kroner til Glomfjord: Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen. Målet er å etablere et anlegg i Glomfjord i Meløy kommune og levere komprimert hydrogen per dag til kunder innen sjø- og landtransport. Eierne av Glomfjord Hydrogen er Greenstat, Nel, Meløy Energi og Troms Kraft
  • Opptil 113 millioner kroner til Hitra: Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen, med Produksjonsoppstart planlegges i 2025. Hydrogenknutepunkt Midt-Norge er et fellesprosjekt mellom TrønderEnergi og Statkraft
  • Opptil 132 millioner kroner til Florø: Enova støtter HyFuels produksjonsanlegg for grønt hydrogen. HyFuel er etablert av Fjord Base Holding, Sogn og Fjordane Energi og Gasnor.
  • Opptil 125,7 millioner kroner til Rørvik: Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen. I prosjektet Hydrogenknutepunkt Rørvik vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg, for å kunne levere hydrogen til et bredt utvalg av fartøy.
  • Opptil 148 millioner kroner til Kristiansand: Enova støtter Hydrogenknutepunkt Agder. Målet er å produsere og selge komprimert hydrogen til båter som er i rute via Kristiansand. Hydrogenknutepunkt Agder ledes av selskapene Everfuel og Greenstat.

Hydrogen til 40 fartøy

  • Enova tildeler samtidig støtte til sju hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy med 451,3 millioner kroner. Det betyr at det sikres avtakere for hydrogenet som skal produseres.

– Disse skipene er blant de første i verden til å benytte hydrogen til framdrift, og knutepunktene som nå støttes av Enova vil sørge for at drivstoffet blir tilgjengelig for dem. Til sammen vil knutepunktene ha en kapasitet til å levere hydrogen til mellom 35 og 40 fartøy, sier Nakstad.

De fem produksjonsanleggene for fornybart hydrogen vil etablere en infrastruktur som vil muliggjøre videre teknologiutvikling i bransjen. Knutepunktene vil også kunne levere drivstoff til de hydrogendrevne fartøyene som Enova har støttet.