Må få nasjonal plan for hydrogenstasjoner

Enova må få større rammer og mandat til å legge en helhetlig plan. Det mener ledelsen i Everfuel, som foreløpig har varslet utbygging av 15 hydrogenstasjoner.

03 mai 2021


Før Helge Skaarberg Holen og Everfuel kan starte en storstilt utrulling av fyllestasjoner vil han gjerne se at nye hydrogenkunder er på vei inn. Foto: Ludvig Gundersen, Cnytt

Helge Skaarberg Holen som er selskapets sjef for forretningsutvikling, påpeker overfor nyhetstjenesten Cnytt at Everfuels nye, store anlegg på Alnabru er den første brikken i en plan som skal dekke hele Sør-Norge opp til Trondheim, gjennom korridorene Oslo – Trondheim, respektive Bergen, Kristiansand, Stavanger og Haugesund.

– Dette er bare begynnelsen. Vi planlegger også Nord-Norge, og da har du lagt ryggraden i en heldekkende infrastruktur for Norge og tungtransport, sier Holen.

Infrastruktur er nøkkelen til hydrogentransport

Etablering av en slik infrastruktur står også sentralt i NHFs innspill til Nasjonal Transportplan 2022–2033. NHF viser til at Enovas støtteprogram er helt avgjørende for utbyggingen av hydrogenfyllestasjoner. Men det trenger bedre tilpasning til bransjens behov for at det skal bli tilstrekkelig effektivt, mener NHF.

Helge Skaarberg Holen ser også en utfordring i å få leverandørene av kjøretøy raskt nok på banen, slik at transportselskapene faktisk kan kjøpe – og få levert – hydrogenkjøretøy. Han er derfor opptatt av at transportørene sikres Enova-støtte til innkjøp i den første, innledende fasen.

Enova må belønne «first movers»

Holen påpeker at Everfuel er avhengig av å få på plass pilotkunder på tungtransport før selskapet kan starte en storstilt utrulling av fyllestasjoner. Innfasing av biler og fyllemuligheter er to sider av samme sak. Fylleselskapene trenger kunder for å bygge ut og transportørene trenger fyllestasjoner for å kunne satse på hydrogen. Uten hverandre lykkes ingen av partene.

NHF etterlyser også starthjelp fra Enova i form av støtteordninger for taxier og budbiler.

– Dette må komme på plass. Taxinæringen er opptatt av kontinuerlig drift, og hydrogenbilene har lang rekkevidde og rask fylletid. Hvis det legges til rette for hydrogenbiler, vil også denne bransjen få en raskere overgang til nullutslippsløsninger, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.