Løkke valgt til styreleder for Hydrogen Europe

Hydrogen Europe har valgt Nel-sjef Jon André Løkke som ny styreleder. I styret sitter også Hege Rognø, FoU-leder for lavkarbonteknologi hos Equinor

25 juni 2021


Styret i Hydrogen Europe.

Den europeiske hydrogenorganisasjonen har medlemmer fra 28 land, som er  representert med 260 industriselskaper og 91 universiteter og forskningsinstitutter. I likhet med de øvrige nasjonale hydrogenorganisasjonene i Europa, er Norsk Hydrogenforum også medlem i Hydrogen Europe.

Jon André Løkke har jobbet i fornybarnæringer de siste 20 årene. Siden 2016 har han vært administrerende direktør i hydrogenselskapet Nel. Han er beæret over tilliten, ydmyk for oppdraget – i det verden beveger seg inn i hydrogenets tidsalder.

– Tiden for hydrogen er nå. Vår evne til å akselerere utviklingen, skalere opp og redusere kostnadene bil være helt avgjørende. Gjennom samarbeid vil vi klare det, mener Jon André Løkke.