Lin April Løstegård ansatt i NHF

Norsk Hydrogenforum utvider staben. Styret i NHF har ansatt Lin April Løstegård som prosjektleder.

12 aug. 2021


NHFs nytilsatte prosjektleder Lin April Løstegård får sin ilddåp på Arendalsuka, der hun skal være med å promotere en sterkere hydrogensatsingen i Norge.

– Det er en glede å kunne ønske Lin hjertelig velkommen til Norsk Hydrogenforum. Jeg er veldig glad for å få Lin med på laget, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Lin, som nylig er ferdig med en mastergrad fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), er allerede på plass i sin nye jobb og gleder seg til å bidra med å løfte fram hydrogen som fremtidens energikilde.


NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er glad for å få Lin April Løstegård med på laget.

Solid bakgrunn

Som prosjektleder skal hun blant annet stå for planleggingen av NHFs jubileumskonferanse til høsten. Samtidig vil Lin få en gradvis innfasing i den øvrige prosjektporteføljen. Men aller først skal hun være med på å synliggjøre NHF under Arendalsuka.

– Det gleder jeg meg til. Og på kontoret har jeg allerede funnet gode kollegaer, så dette lover godt, sier den nyansatte prosjektlederen.

Lin April Løstegård har med seg en svært relevant bakgrunn inn i jobben, ikke minst med sin Master i Fornybar Energi. Som student var hun svært aktiv. Lin har hatt flere styreverv og deltidsjobber ved siden av studiene.

Hennes siste arbeidserfaring er fra et internship hos StartupLab, der hun blant annet jobbet med bærekraft og konseptutvikling av et nytt industriprogram for energi. Tidligere har hun også hatt et internship hos Green Visits, der hun var guide for internasjonale delegasjoner for å vise fram grønn teknologi i Osloområdet. Dette omfattet også transportløsninger basert på hydrogen.

NHF i kraftig vekst

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er trygg på at Lin vil tilføre NHF viktig kompetanse.

– Hun viser stor innsatsvilje og en positiv energi som vil bidra til å sette ytterligere fart på hydrogensatsingen i Norge.

Generalsekretæren forteller at det var mange svært godt kvalifiserte søkere til stillingen, men Lin imponerte stort i rekrutteringsprosessen – og trakk det lengste strået.

Interessen for hydrogen er stor og NHF har det siste året fått 28 nye medlemmer. Det er derfor helt nødvendig å styrke NHF i takt med utviklingen, for å kunne intensivere arbeidet med å sikre gode rammebetingelser for hydrogen, påpeker Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.