Lager global industristandard for hydrogenlastebiler

Nel, Air Liquide og Shell har etablert et industrisamarbeid med Hyundai, Nikola og Toyota om å lage felles, globale industristandarder for fylleinfrastrukturen til hydrogenlastebiler.

25 feb. 2019

Illustrasjon: FuelCellsWorks

En universell fylleinfrastruktur er avgjørende for å lykkes med kommersialiseringen av  hydrogenlastebiler. Illustrasjon: FuelCellsWorks

 

De seks samarbeidspartnerne har inngått en intensjonsavtale om utvikling av universelle hydrogenfyllekomponenter for tunge kjøretøyer.

Tunge hydrogenkjøretøyer har samme rekkevidde som diesellastebiler. Nøkkelaktører i bransjen har nå gått sammen om å utvikle en drivstoffinfrastruktur som muliggjør fylling på ti minutter.

– Trenger standardisering

Hydrogen som drivstoff for tungtransport har svært lovende fremtidsutsikter, og Nel er nå i ferd med å utvikle neste generasjons høykapasitetsstasjoner for tunge kjøretøyer.

– En standardisering av drivstoffutstyret er nødvendig for å muliggjøre en kommersiell suksess, påpeker konserndirektør Jørn Rosenlund hos Nel Hydrogen Fueling.

Så langt har grupperingen laget spesifikasjoner for fyllepistol, hydrogentanker, dispenserslange og andre dispenserspesifikke komponenter. De ulike komponentene vil bli testet i samsvar med ytelseskravene i SAE-, ISO- og CSA-industristandardene.

– Åpner for bred innfasing

Dette er et stort, første skritt, mener Jesse Schneider, som er konserndirektør i Nikola Motor: – Målet er at alle typer brenselcellekjøretøy skal ha mulighet til å fylle drivstoff på våre hydrogenstasjoner og at vi kan fylle på de andres stasjoner, på samme måte som diesellastebiler kan fylle over alt.

Generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum sier det åpner seg spennende muligheter for Norge, i kjølvannet av den globale hydrogenlastebilsatsingen.

– Nå ser vi konturene av de konkrete løsningene. Tiden er moden for at også norske transportaktører kan komme på banen med bestilling av hydrogenkjøretøy. USA og Sveits har gått opp løypa, slik at norske aktører kan komme til dekket bord, sier Vik – som nå øyner muligheten for en bred innfasing av hydrogen i veitransporten.

Nel-avtale i Sveits

Nel har for øvrige også inngått en rammeavtale på 30 megawatt med sveitsiske Hydrospider AG.

I første omgang innebærer avtalen en kontrakt verdt drøye tre millioner dollar, for levering og installasjon av en 2 MW Proton PEM elektrolysør i løpet av andre halvår 2019. Elektrolysøren vil produsere grønt hydrogen for Hyundai Motors kommende lastebiler i Sveits. Etter den første leveransen å dømme, omhandler rammeavtalen levering av 15 stasjoner rundt om i landet.

Hydrospider AG er tilknyttet H2 Energy som samarbeider med flere partnere om å etablere et nasjonalt mettverk av hydrogenstasjoner i Sveits. Rammeavtalen utgjør første fase av totalt 60–80 MW som må til for å få på plass hydrogenforsyningen til 1000 lastebiler.