Kronikk: Diesel er ingen løsning på busskaoset

Elektriske busser sliter i Oslo-kulden, og det har fått enkelte til å ønske seg de gamle dieselbussene tilbake. Men diesel er ingen god løsning, skriver Ingebjørg Telnes Wilhelmsen og fire andre hydrogentopper i en kronikk i Finansavisen.

16 jan. 2024

Hydrogenelektriske kjøretøy er en sikker og komplementær løsning til batterielektriske kjøretøy, spesielt i kaldt klima der batteriene er mindre effektive. Hydrogenbusser klarer kulden godt, og er allerede i trafikk mange steder i verden. De har lengre rekkevidde enn batterielektriske busser, noe som gir mulighet for lengre ruter uten hyppig og tidkrevende lading. Rekkevidden for en hydrogenbuss er like lang sommer som vinter, og det tar ti minutter å fylle tanken, uavhengig av årstid.

For å drifte en flåte med hydrogenbusser i Oslo kreves det infrastruktur i form av fyllestasjoner for hydrogen. Bussene kan bruke samme fyllestasjon som hydrogenlastebiler, så det er ikke behov for noen egen infrastruktur for bussene.

Vi jobber sammen for å utvikle en komplett verdikjede for hydrogen i Norge. Nel produserer elektrolysører og fyllestasjonsutstyr, Norwegian Hydrogen produserer hydrogen, Vireon bygger et nettverk av hydrogenfyllestasjoner for tunge kjøretøy i Norden og Hexagon Purus leverer høytrykkstanker for lagring av hydrogen på kjøretøy. Hverken batterielektriske eller hydrogenelektriske busser er perfekte teknologier, og det vil selvfølgelig være noen utfordringer i overgangen fra diesel til nullutslippsløsninger. Men utviklingen går raskt, og hydrogenbusser er allerede tilgjengelig, og i bruk i både Europa, Nord-Amerika og Asia. 
 
Transportsektoren i Norge står for om lag 33 prosent av Norges totale CO2-utslipp, og har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Regjeringen krever at alle offentlige anskaffelser av bybusser fra 2024 skal være utslippsfrie.

Man kan ikke stanse utslippsreduserende tiltak bare fordi batterielektriske busser ikke fungerer i alle temperaturer. Vi argumenterer på ingen måte for at alle batterielektriske busser skal byttes ut med hydrogenbusser. Størsteparten av bussparken i Oslo er og vil i uoverskuelig fremtid være batterielektrisk. Vårt poeng er at det ikke lenger er plass til fossilbusser på veiene. Hydrogen er en tilgjengelig og fremtidsrettet løsning.

Morten Holum, Adm. direktør i Hexagon Purus

Håkon Volldal, Adm. direktør i Nel

Jens Berge, Adm. direktør i Norwegian Hydrogen

Per Øyvind Voie, Adm. direktør i Vireon

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, bransjeforeningen Norsk Hydrogenforum

En samlet hydrogenbransje står klar til å hjelpe busselskaperne med å ta i bruk hydrogenbusser som et supplerende nullutslippsalternativ til batterielektriske busser. Da kan Oslos befolkning komme seg dit de skal uansett temperatur.