Kjøper hydrogenstasjoner utenfor Oslo og Bergen

Det nylig børsnoterte selskapet Everfuel vil overta Uno-X sine hydrogenstasjoner på Hvam i Lillestrøm og Åsane i Bergen.

06 nov. 2020


Hydrogenstasjonen på Hvam i Lillestrøm kan være i drift igjen i løpet av et par måneder.

Everfuel tar sikte på å gjenoppta driften av hydrogenstasjonen på Hvam mot slutten av året eller tidlig på nyåret, med oppstart av hydrogenstasjonen på Åsane noen måneder senere.

Selskapet har ambisjoner om å gjøre grønt hydrogen kommersielt tilgjengelig i Europa. Norge vil spille en nøkkelrolle i å nå den ambisjonen, påpeker Everfuels administrerende direktør Jacob Krogsgaard i en børsmelding.

– Vi er ivrige på å starte å tilby hydrogen til eksisterende og nye kunder, sier Krogsgaard.