Milliardsatsing på hydrogen i Frankrike

Frankrike presenterte forrige uke en kjempesatsing med et bredt tverrsektorielt offentlig-privat samarbeid på hydrogen for de neste ti årene. Blant målene i satsingen med en kostnad på en knapp milliard kr, er storskala bruk av hydrogen til industrien - og introduksjon av 50.000 hydrogenkjøretøy og 1000 hydrogenstasjoner, innen 2028.

04 juni 2018

Det var Frankrikes minister for økologisk transformasjon, Nicolas Hulot, som presenterte den grandiose planen forrige uke. Her skal det kuttes CO2-utslipp og produseres og distribueres hydrogen i stor skala til industri, transportsektoren og i det franske gassnettet. 

Kalt "Plan Hydrogène" har den til hensikt å gjøre Frankrike til verdensledende innen hydrogenteknologi, gjennom å skape en karbonfri industrisektor, utvikle fornybar lagringskapasitet lokalt og implementere nullutslippsløsninger for vei, jernbane og elvetransport. 

I 2019 skal 100 mill. euro (ca 958 mill. kr.) starte finansiering for implementering av hydrogen i industri, mobilitet og energi. ADEME (det franske byrået for miljø- og energiforvaltning, noe tilsvarende Enova i Norge) vil ha ansvar for programmet og tilby støtte til prosjekter og aktører i relaterte sektorer i hele Frankrike.

- Hydrogengass kan bli en av bærebjelkene til et karbonnøytralt energisystem. Dette molekylet, som inneholder mye energi, vil bli viktig med tanke dets egenskaper: den kan lagre elektrisitet, forsyne kjøretøy, gjenvinne karbondioksid (CO2) og gjøre industrielle prosesser renere, sa Hulot ved avduking av planen.

DemQUSNWAAA3Wxq.jpg large
Kilde: Ministry of Ecological Transition, Frankrike

 

- Frankrike ligger i forkant av denne sektoren, og vi vil tilføre midler til å opprettholde denne ledelsen i hjertet av en allerede voldsom global konkurranse fordi det vil styrke vår energibalanse, men også en stor kilde til nye jobber, fortsatte han. 

Den franske hydrogenplanen tar sikte på å bygge 100 hydrogenstasjoner (p.t er det 20 stasjoner i Frankrike), og introdusere 5000 lette og 200 tunge hydrogenkjøretøy (som busser, lastebiler, skip) på veien innen 2023. Dette skal økes til mellom 400 til 1000 stasjoner og 20 000 til 50 000 lette kjøretøy, og 800 til 2000 tyngre lastebiler innen 2028.

Konkrete måltall i H2-planen (utdrag, se link under for mer info):

Skape en karbonfri industrisektor

Nr. 1: Angi spesifikke mål for hydrogen i industrielle bruksområder:

  • 10% dekarbonisert H2 i industriell H2 innen 2023
  • Mellom 20% til 40% innen 2028.

Nr. 2: Innføring av et H2-sporbarhetssystem i 2020, som inngår i det europeiske rammene som diskuteres (revisjon av direktivet om fornybar energi).

Nr. 3: Sikre å fremme miljøpåvirkningen av H2 i reguleringen av klimagasser, som vil skille H 2 i henhold til produksjonsmåten:

Utvikle fornybart energilager

Nr. 4: Etablere demonstrasjonsprosjekter i fjerntliggende og oversjøiske områder. Elektrolyse vil muliggjøre å gi umiddelbart bidrag til styrking av kraftnettet og alternativ nettforsterkning for utvikling av fornybare energikilder.

Utvikle nullutslippsløsninger for vei, jernbane og elvetransport mv.

Nr. 8: Utvikle økosystemer av hydrogenmobilitet på grunnlag av flåter av profesjonelle kjøretøyer:

  • 5 000 lette kjøretøyer og 200 tunge kjøretøyer (busser, lastebiler, båter m.m.) samt bygging av 100 stasjoner, forsynt med H2 produsert lokalt innen 2023;
  • 20 000 til 50 000 lette kjøretøyer, 800 til 2000 tunge kjøretøy og 400 til 1000 stasjoner innen 2028.

Nr. 9: Støtte utviklingen av en rekke tunge kjøretøyer, men også for andre applikasjoner: skip og luftfart. Utfordringer for bruk av eksisterende verktøy for å støtte innovasjon vil bli lansert.

Nr. 10: Støtte utrulling av territoriale flåter, H 2-kjøretøy (lastebiler, kjøretøy, busser ...), på grunnlag av H2 produsert fra den industrielle delen av planen.

Nr. 11: Start et parlamentarisk oppdrag innen utgangen av første halvdel av 2018, spesielt for å anslå potensialet for H2 i jernbanen og identifisere barrierene.

Nr. 12: For å støtte prosjektene, vil ADEME ha et oppdrag for staten, som består av å styre prosjektene overordnet, spesielt opp mot regulatoriske spørsmål eller finansiering, å strukturere og styre utplasseringen av H2-økosystemene og til å sørge for en sammenheng mellom ulike sektorer knyttet sammen gjennom hydrogenteknologi.

Nr. 13: Fortsette det viktige arbeidet som allerede er gjort for å klargjøre forskriftene om sikkerhet og risikoforebygging. Ved midten av 2018 vil det bli satt opp et spesifikt regelverk for bensinstasjoner som distribuerer hydrogen.

Nr. 14: Oppgi og støtte opprettelsen av et internasjonalt kvalifikasjonssenter - sertifisering av høytrykks H 2 komponenter for trafikk, luftfart, maritim, elv, jernbane.

Teksten er oversatt fra artikkel hentet fra (du kan lese mer her):

https://www.gasworld.com/french-minister-unveils-100m-hydrogen-plan/2014840.article 

Norsk Hydrogenforums kommentar:

Vi mener dette viser til fulle hvordan forståelsen av en helheltlig satsing på hydrogen nå presser seg fram i land etter land. Det er svært positivt at en av Europas største økonomier, nå tar følge med de fremste lederlandene, Japan, Tyskland, Sør-Korea og USA, og i europeisk sammenheng får nå Tyskland en stor utfordrer. Dette er også positivt for den norske satsingen, fordi både bilindustri, maritime aktiviteter og annen industriell aktivitet i Frankrike også gagner utviklignen i Norge.

NHF vil jobbe for å styrke samarbeidspotensialet for målene vi har satt i NTPs klimastrategi, og næringsmulighetene norske hydrogenselskaper og FoU-sektor kan ta del i, i et styrket hydrogenmarked i Europa.