Kjempeordre på Nikola hydrogenlastebiler i USA fra Anheuser-Busch

Produsenten av Budweiser-øl, Anheuser-Busch, kunngjorde forrige uke at de har reservert opptil 800 hydrogendrevne lastebiler fra Nikola Motor Company. Dette er det store gjennombruddet for introduksjon av hydrogendrevet fremdrift i tungtransporten.

09 mai 2018

Anheuser-Busch' storbestilling får forhåndsbestillingene av Teslas semitrailer til å blekne.


<p><b>STORBESTILLING:</b> Anheuser-Busch bestiller 800 lastebiler fra Nikola.</p>

STORBESTILLING: Anheuser-Busch bestiller 800 lastebiler fra Nikola.

Nikola Motor Company setter nå startskuddet og det globale gjennombruddet for storskala leveranser av hydrogenlastebiler, og avtalen er anslått til å ha en verdi på  hele 5,8 milliarder kr. Nikola har som mål å begynne å levere de nye lastebilene til Anheuser-Busch i 2020. Enkelte førproduksjonsmodeller vil imidlertid bli innlemmet i selskapets flåte innen utgangen av dette året, og disse førsteutgavene er viktige for utviklingsløpet fram mot fullskala produksjon.

Bestillingen fra Anheuser-Busch har etablert Nikolas ledelse for hydrogendrift innen tungtransporten. Selskapet har jobbet for å fremme bruken av brenselceller i lastebilindustrien i et par år, og de har fra før fått inn forhåndsbestillinger av over 8.000 kjøretøy til en verdi av rundt 9 milliarder dollar, tilsvarende 73 milliarder kroner. Nikola har tiltrukket stor oppmerksomhet for sine lastebiler og til og med annonsert nylig at de vil refundere alle depositum fordi de ikke lenger trenger disse som finansiering for å utvikle sine nye lastebiler. Flere andre store selskaper har gjort bestillinger fra Nikola, inkludert et knippe mindre bestillinger til norske aktører.

– Hydrogen-elektrisk teknologi er fremtiden for logistikkoperasjoner, og vi er stolte av å lede an, sier konsernsjef Trevor Milton i en pressemelding.

Bestillingen fra Anheuser-Busch er en del av selskapets plan om å gjøre fraktflåten mindre avhengig av fossilt drivstoff innen 2025, skriver Reuters, og storkontrakten vil for alvor sette USA tilbake i den globale hydrogenmanesjen.

NEL Hydrogen med gyllen avtale med Nikola

I november i fjor inngikk norske Nel Hydrogen en avtale med Nikola om å levere fyllestasjoner for hydrogen til lastebilene. I utgangspunktet omfatter avtalen to demostasjoner, men Nel fikk også retten til å bygge ut de første 16 fyllestasjonene for Nikola. Anheuser-Busch har så langt sagt at de skal ha 28 stasjoner for å dekke sitt behov, så det vil nok komme flere stasjonsbestillinger snart.

Nikola har på sikt planer om å bygge ut mer enn 700 fyllestasjoner i USA og Canada innen 2028 (se link lengre ned på siden), og Nikola-stasjoner skal være åpne for alle hydrogenkjøretøy. Det betyr at Nikolas satsing også vil kunne medføre et kommersielt gjennombrudd for salg av hydrogen gjennom nasjonalt dekkende infrastruktur i USA, som trolig vil føre til et oppsving for interessen for hydrogendrift i en rekke andre kjøretøysegmenter. Trolig vil vi kunne se at General Motors (som samarbeider med Honda) vil kunne rulle ut en rekke hydrogenbilmodeller 

Nikola Motors' utvikling kan med andre ord skape store ringvirkninger for utviklingen for bruk av hydrogen i veibasert transport.

Hydrogendrift øker i popularitet i transportsektoren

Fuel Cell Trucks - Truck on RaodHydrogendrevne kjøretøy er i ferd med å etablere en tydelig standing  som nullutslippsalternativ. Det er mange nye personbiler som for tiden er under utvikling med brenselcelledrift. Bilprodusenter har jobbet utrettelig i mange år for å utvikle modne hydrogenbiler rettet mot miljøbevisste forbrukere i utvalgte markeder. Nikola har tatt oppløpssiden og er for tiden godt i forkant av konkurransen når det gjelder lastebilindustrien, da det er relativt få andre lastebilprodusenter som har planer om å lansere masseproduksjon av hydrogendrevne lastebiler i nær fremtid.

Kilder til saken er hentet fra:

https://www.trucks.com/2018/05/07/anheuser-busch-nikola-truck-order-hydrogen-highway/ 

https://nikolamotor.com/

http://www.hydrogenfuelnews.com/anheuser-busch-orders-fuel-cell-trucks-from-nikola-motor/8534828/