Kandidater til årets gjeveste hydrogenpris

Norsk Hydrogenforum deler ut Hydrogenprisen 2019 under Hydrogenkonferansen 3. juni. Nå haster det dersom du vil fremme din kandidat.

22 mai 2020


Alle forslag som er inne før tidsfristen vil bli tatt med i vurderingen, lover juryleder og fjorårsvinner, Steffen Møller-Holst.

Den aller siste fristen for å komme med forslag på navn er torsdag 28. mai.

– Alle forslag som kommer innen denne tidsfristen vil bli tatt med i vurderingen før vårt aller siste møte, sier juryleder Steffen Møller-Holst i Sintef Industri.

Med seg i juryen har han Kathrine Ryengen i Zeg Power og Bruno Pollet fra NTNU.

 

Fikk selv prisen i fjor

Årets juryleder var selv den stolte mottaker av Hydrogenprisen 2018. Steffen Møller-Holst fikk prisen for sitt utrettelige arbeid for hydrogen – og som pådriver for forskning og industriutvikling.

Hydrogenprisen er en utmerkelse som deles ut til én eller flere personer som har gjort en spesiell innsats for, eller bidratt til ny kunnskap om hydrogen som energibærer:

  • Samfunnsmessig
  • Innen utdanning og forskning
  • Industrielt

De nominerte må enten være tilknyttet en norsk institusjon eller selskap, alternativt være norsk statsborger og ha utført arbeidet ved en utenlandsk institusjon eller selskap, for å komme i betraktning for Hydrogenprisen.

 

Tidligere vinnere

2018: Steffen Møller-Holst, Vice President – Marketing, Sintef Industri og styreleder i Norsk Hydrogenforum

2017: Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, for lang innsats som lokal- og nasjonal politiker.

2013: Akershus fylkeskommune ved fylkesordfører Anette Solli og hovedutvalgsleder for samferdsel Solveig Schytz, for fylkeskommunens langsiktige hydrogensatsing.

2012: Ulf Hafseld for redning av stasjonsnettet gjennom opprettelse av operatørselskapet HYOP.

2011: NTNU-student, Øivind Wilhelmsen for sin diplomoppgave med fokus på mer effektiv hydrogenproduksjon fra naturgass.

2010: Dr.gradsstipendiat ved UiB, Dr. Crina-Silvia Ilea Suciu for artikkelen: «NiO/YSZ nanoparticles obtained by new sol-gel route».

2009: Masterstudent ved UiO, Tor Svendsen Bjørheim for oppgaven «DFT-modellering og transportstudier i blybaserte perovskitter».