Justervesenet nytt NHF-medlem

Styret i Norsk Hydrogenforum har godkjent søknaden fra Justervesenet om å bli tatt opp som medlem.

19 juni 2020


– Hydrogen er relevant i mange sammenhenger der Justervesenet er aktive, forteller senioringeniør Sigrid Rønneberg. Foto: Thomas Framnes, Justervesenet

Justervesenet besitter sentral ekspertise om nasjonal regulering og internasjonal harmonisering av måletekniske løsninger som benyttes ved omsetning av hydrogen.

Justervesenet er Norges direktorat for måleteknikk og er det nasjonale senteret for måleteknisk kompetanse og måletekniske løsninger, samt opptrer som en uavhengig tredjepart. Justervesenet har avanserte laboratorier og leverer måletekniske tjenester til privat og offentlig sektor med til sammen 100 ansatte i et stort kompetansemiljø.

Justervesenet registrerer at introduksjon av hydrogen i samfunnet nasjonalt og internasjonalt er økende – både som energikilde, energibærer og muliggjørende teknologi.

– Hydrogen vil i sterkere grad være relevant i mange sammenhenger der Justervesenet er aktive, sier senioringeniør Sigrid Rønneberg.

Virksomheten har utviklet en av få standarder for å teste og kalibrere strømning av hydrogengass under trykk, og arbeider for tiden med to europeiske forskningsprosjekter om måling av hydrogen.

Justervesenet er også medlem i et europeisk måleteknisk nettverk innenfor energigasser, der hydrogen er et av flere viktige temaer.

– Vi deltar i flere internasjonale prosjekter knyttet til hydrogen. Gjennom disse kan vi bidra til en europeisk og internasjonal forankring i arbeidet med å legge til rette for økt bruk av hydrogen, blant annet ved å skape høy tillit til grunnlaget for omsetning av hydrogen, sier Rønneberg.