Foto: Toshiba Energy

Japan øker hydrogensatsingen

Japan planlegger å investere 107,5 milliarder dollar (1.100 milliarder kroner) i løpet av de kommende 15 årene for å forsyne landet med hydrogen.

04 juli 2023

Det opplyste den japanske regjeringen 6. juni, samtidig som den fremskyndet innsatsen for å bruke hydrogen for å forsere overgangen til en lavkarbonøkonomi. Landet har ambisjoner om å bli en ledende nasjon på å utvikle hydrogen som et middel for avkarbonisering av de vanskeligste industrisektorene; som stålproduksjon og kjemisk produksjon.

Ifølge det japanske industridepartementet legges det opp til at om lag halvparten av hydrogeninvesteringene vil bli finansiert av staten, resten fra privat sektor.

Japan var det første landet i verden som etablerte en hydrogenstrategi i 2017. Tirsdag ble det lagt frem reviderte mål som øker hydrogenproduksjonen til 12 millioner tonn årlig innen 2040.

- Den reviderte strategien gir et tydelig signal om at Japan vil ta en ledende posisjon i utviklingen av en hydrogenøkonomi, og at hydrogen vil bli helt sentralt for å nå landets mål om netto-null klimagassutslipp i 2050, sier ambassadør Inga M.W. Nyhamar ved den norske ambassaden i Tokyo.

Rask skalering av elektrolysørkapasitet

Den nye planen tar sikte på å hjelpe japanske selskaper med å få tilgang på et tilstrekkelig volum med elektrolysører som kan produsere hydrogen fra vann. Målet er at japansk-tilknyttede selskaper, både innenlands og utenlands, skal ha en samlet elektrolysørkapasitet på 15 GW ved slutten av dette tiåret. Dagens kapasitet er mindre enn 1 GW.

I den opprinnelige planen fra 2017 var ambisjonen å nå tre millioner tonn i året innen 2030, som også var en betydelig økning fra dagens to millioner tonn. For 2050 tar Japan sikte på å komme opp på 20 millioner tonn. Det forventes da at det globale hydrogenmarkedet vil generere en årsomsetning på 2.500 milliarder dollar (26.000 milliarder kroner).

Grunnlag for tettere samarbeid med Norge

- For Norges del kan Japan være en viktig partner i energiomstillingen. Det har allerede i mange år vært godt hydrogensamarbeid mellom forskning og industri i begge land, og den forsterkede satsingen gir grunnlag for en videreføring av samarbeidet. Norge har betydelig ekspertise og teknologi, for eksempel innen elektrolysører, brenselceller og hydrogentanker, som kan bidra til å utvikle bærekraftige energiløsninger i landet.  Samtidig har Japan industriell kompetanse som også kan bli viktig i den norske omstillingen. Som komplementære partnere kan vi bygge globale verdikjeder sammen, sier Svein Grandum, som leder Innovasjon Norges virksomhet i Japan.

Japan har industriell kompetanse som kan bli viktig i den norske omstillingen

I tett samarbeid med den norske ambassaden i Tokyo og Innovasjon Norge arrangerte Norsk Hydrogenforum (NHF) en norsk hydrogenpaviljong under årets FC Expo i Tokyo. Under besøket skrev NHF også under en Memorandum of Understanding (MoU) med den japanske bransjeorganisasjonen for hydrogen, JH2A.

Neste års FC Expo arrangeres 28. februar til 1. mars 2024.

Solenergiparken til Fukushima Hydrogen Energy Research Field (bildet over) driver et av verdens største produksjonsanlegg for hydrogen.