Inviterer til markedsdialog om hurtigbåter

Trøndelag, Vestland og Troms og Finnmark fylkeskommune har etablert et samarbeid som skal legge til rette for bygging, pilotering og drift av utslippsfrie hurtigbåter innen 2024. Ambisjonen er å lyse ut en utviklingskontrakt i løpet av 2020.

03 april 2020
 
Hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund er an av båtene man ønsker skal bli utslippfri.
Foto: Jan C. Gjerløw

 

I jakten på fremtidens utslippsfrie hurtigbåter har 11 fylkeskommuner med Trøndelag i spissen gjennomført en utviklingskontrakt med mål om å demonstrere at nullutslipp er teknologisk og økonomisk mulig for korte, mellomlange og lange samband. Resultatene viser at utviklingen har kommet langt, men at flere teknologiske og økonomiske barrierer må overkommes før utslippsfrie hurtigbåter kan realiseres til en akseptabel risiko og kostnad.

Trøndelag, Vestland og Troms og Finnmark fylkeskommune har etablert et samarbeid som skal ta utviklingen videre og legge til rette for bygging, pilotering og drift av utslippsfrie hurtigbåter innen 2024. Ambisjonen er å lyse ut en utviklingskontrakt i løpet av 2020. I første omgang inviterer fylkeskommunene til markedsdialog med både enkeltstående aktører og etablerte grupperinger om hvilke løsninger som er tilgjengelige, hvordan utviklingsløpet kan og bør organiseres og hvilke behov næringen har for å lykkes. For mer informasjon, se utlysning i Doffin her. Se dialognotat og hva som ønskes innspill på her.

Det er satt av tid til videomøter fra og med 4. mai til og med 8. mai mellom kl 09.00 og kl. 16.00. Frist for påmelding til en-til-en møter og innlevering av innspillsnotat er 27. april kl. 16.00, og sendes til morber@trondelagfylke.no.

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse er 2. november 2020

Last ned: Dialognotat nullutslipps hurtigbåt 

Se også informasjon på Innovative anskaffelser