Foto: Norsk Hydrogenforum| Næringsminister Jan Christian Vestre under åpningen av InvestEU.

InvestEU lansert i Norge

Sammen med EUs økonomikommisær Paolo Gentilone lanserte næringsminister Jan Christian Vestre InvestEU i Norge fredag 24. november.

28 nov. 2023

- I dag bygger vi videre på vår grønne allianse med EU, og InvestEU er et kraftfullt tiltak for å oppnå våre felles ambisjoner. Vi deler målet om å tiltrekke så mye privat kapital og finansiering for den grønne og digitale omstillingen som mulig, sa næringsminister Jan Christian Vestre i sin åpningstale.

Nye muligheter for bærekraftig investering i Norge

InvestEU gir nye muligheter for bærekraftige investeringer i norsk næringsliv, og gir tilgang på lån, egenkapital og garantier til nyskapende prosjekter. Investeringene kan komme direkte fra Den europeiske investeringsbanken (EIB), Den nordiske investeringsbanken (NIB) eller fra private banker og investeringsfond som har avtaler med Det europeiske investeringsfondet (EIF).

Programmet inngår i NextGeneration EU-instrumentet og skal styrke Europas lederskap innen forskning, utvikling og innovasjon, samt utvikle økosystemet for små- og mellomstore bedrifter og start-ups.

- Den grønne omstillingen er nøkkelen til fremtidig vekst, nye jobber og industriell konkurranseevne. For at den skal bli en suksess kreves det en bølge av investeringer. InvestEU er designet for å etablere synergiene vi trenger mellom offentlig og privat sektor for å dekke dette investeringsbehovet, sa EUs økonomikommisær Paolo Gentilone.

Fond, teknisk rådgivning og prosjektpromotering

Programmet går fra 2021 til 2027 og består av tre pilarer:

  • InvestEU Fund har et budsjett på 26,7 milliarder euro og gir tilgang på lån, egenkapital og garantier. Målet er å mobilisere ytterligere 372 milliarder euro i investeringer fra offentlige og private aktører.
  • InvestEU Advisory Hub gir teknisk rådgivning gjennom hele prosjektets livssyklus.
  • InvestEU Portal, hvor prosjektpromotører og start-ups kan vise sine prosjekter for å tiltrekke seg finansiering.
Skal bidra til økte investeringer i hydrogen

Initiativet understøtter Grean Deal Industrial Plan og European Critical Raw Materials Act, og kan dermed også bidra til økte investeringer i hydrogen-verdikjeden. Næringsminister Vestre la vekt på betydningen av hydrogen i sitt innlegg:

- Å utvikle en helhetlig verdikjede for hydrogen er en viktig del av vårt grønne industriløft. Vi ønsker å etablere produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen parallelt og på den måte spille en viktig rolle for å redusere utslipp i Europa, sier Vestre.