Inngår hydrogen- og biometanol-samarbeid

Norwegian Hydrogen har inngått avtale om samarbeid med Glocal Green for å etablere storskala produksjon av bio-e-metanol.

23 mars 2022


Jens Berge i Norwegian Hydrogen og Dag Nikolai Ryste i Glocal Green vil samarbeide om produksjon av bio-e-metanol. Foto: Norwegian Hydrogen

Norwegian Hydrogen – som produserer og bygger infrastruktur for grønt hydrogen – og Glocal Green – som satser på  biometanol – har inngått et samarbeidsprosjekt om å blande grønt hydrogen inn i biometanol-produksjonen for å lage bio-e-metanol.

– Etterspørselen etter hydrogen fra utviklere av andre former for null- og lavutslipps drivstoff er noe av det som gjør mulighetene innenfor grønt hydrogen så spennende, mener Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen.

De to selskapene arbeider med prosjekteringen for å etablere det første norske produksjonsanlegget i Øyer kommune, i Innlandet, med en antatt byggestart i 2023.

– Første leveranser av metanol planlegges å finne sted i 2024, forteller Dag Nikolai Ryste, CEO i Glocal Green.

Glocal Green vil produsere biometanol basert på biologisk avfall og industrielt restråstoff som videre kan benyttes som drivstoff til forbrenningsmotorer, og som hydrogenbærer til brenselsceller. Tilførsel av grønt hydrogen vil ha en positiv effekt på produksjonen og volumet. Ved å koble på et elektrolyseanlegg på metanolfabrikken vil produktiviteten dobles.

Norwegian Hydrogen vil produsere hydrogen for distribusjon fra det samme anlegget. I tillegg til å dekke Glocal Greens behov på inntil 10.000 tonn årlig, vil selskapet selge standard, komprimert hydrogen til andre kunder på Østlandet, levert i containere eller via fyllestasjoner og bunkringsanlegg.