Hyundai sikter mot større lastebilsalg i Europa

Hyundai Commercial Vehicle Division inngår et Joint Venture sammen med H2 Energy i Sveits. Selskapet vil bruke Sveits som brohode for sin hydrogenlastebilsatsing i Europa.

15 april 2019


Inngåelse av avtalen ble markert med en høytidelig signeringsseremoni. I midten Rolf Huber, styreleder i H2 Energy som skal presentere satsingen deres på Hydrogenkonferansen 27. mai i Oslo, og In Cheol Lee, Executive Vice President, Commercial Vehicle Division, Hyundai Motor. Foto: Hyundai Motor.

- Bare i Sveits skal Hyundai levere hele 1600 hydrogenlastebiler innen 2025. Partnerne varsler også at de vil utvide virksomheten til flere europeiske land. Norsk Hydrogenforum vil samarbeide med Hyundai i Norge med mål om å gjøre Norge til ett av de første samarbeidslandene, sier generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik.

Utviklingen av hydrogenteknologi i tungtransportnæringen har virkelig skutt fart de siste årene. Store transportaktører i Norge viser tydelig interesse for hydrogenalternativet, og flere av dem har også inngått avtale om levering av flere av Nikolas hydrogenlastebiler, og nå kommer Hyundai også tungt inn på banen.

- Dette vil også være viktig for norske aktører. Vi har betydelig industrikompetanse både på hydrogenproduksjon og -distribusjon, tanksystemer til kjøretøy, for ikke å snakke om et stort potensiale i maritim sektor, sier Vik.

Norsk Hydrogenforum støtter økt kommersialisering og tilgjengelighet for hydrogenlastebiler i Norge. 

- Det vil bidra til å styrke infrastrukturutrullingen for hydrogenkjøretøy generelt. Får vi etablert større fyllestasjoner langs hovedveinettet, vil disse også kunne komme private hydrogenbilister til gode, sier han.