Hyundai og Toyota sikrer økt hydrogenkapasitet

Hynions nyåpnede hydrogenstasjon på Høvik i Bærum får økt fyllekapasitet. Hyundai og Toyota vil bidra økonomisk for å få det til.

06 jan. 2020


Toyota Norge og Hyundai Motor Norway vil bistå Ulf Hafseld og Hynion med å utvide hydrogenstasjonen på Høvik med en ny prosesseringslinje og dispenser. 

Etter åpningen av hydrogenstasjonen til Hynion på Høvik i Bærum i november har de fleste av hydrogenbilene i Osloregionen kommet på veien igjen. Kapasiteten for tanking er imidlertid begrenset.

Det har Hynion, i samarbeid med Hyundai og Toyota bestemt seg for å gjøre noe med. Denne uken ble en avtale signert, hvor de to bilprodusentene bidrar økonomisk til Hynion´s arbeide med å bygge ut kapasiteten ved hydrogenstasjonen på Høvik, slik at den dekker behovet til bilistene.

Får to hydrogendispensere

– Vi er glade for at vi har fått til et slikt samarbeid. Det viser med all tydelighet at hydrogenbilen har en plass i arbeidet med å omstille kjøretøyparken til nullutslipp, sier daglig leder Ulf Hafseld i Hynion.

Stasjonen, selv med dagens begrensninger, har fungert meget godt, og har med styrt tanking gitt nesten dobbel kapasitet av hva den var designet for, forteller han.

– Nå skal den utvides med en ny prosesseringslinje og dispenser, sier Hafseld. – Det vil gi forbedret kapasitet, slik at bilistene får bedre forsyning av hydrogendrivstoff.

De to linjene vil dessuten være uavhengige og dermed fungere som back-up stasjoner for hverandre, påpeker han. Med den nye linjen skal stasjonen kunne betjene 25-30 biler per dag, noe som er tilstrekkelig til å dekke dagens behov.

Hyundai støtter kundene sine

– Hyundai har et mål om å være en av verdens tre største elbilprodusenter innen 2025, og hydrogenelektriske biler representerer en vesentlig andel av dette. På kortere sikt er det helt sentralt for oss å støtte kundene som allerede har kjøpt en hydrogenelektrisk bil, sier produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen i Hyundai Motor Norway.

Han understreker at der er viktig for Hyundai Motor Norway å bidra til en fungerende infrastruktur for hydrogenfylling i Norge.

Toyota kommer med ny hydrogenbil

– Toyota har stor tro på hydrogen som drivstoff og som en viktig del av løsningen for å erstatte konvensjonelle biler med nullutslippsbiler. Vi er snart klar med vår andregenerasjons hydrogenbil, og det er viktig å sørge for tilstrekkelige fyllemuligheter for nye og eksisterende kunder, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Derfor har bilimportøren i dag valgt å inngå et samarbeid som vil gi økt kapasitet fra stasjonen på Høvik.