HYON med første godkjente brenselcelleløsning til maritimt fra DNV GL

HYONs modulbaserte brenselcelleløsning for maritim bruk får verdens første prinsippgodkjennelse av DNV GL. HYON AS har som første selskap i verden mottatt en slik godkjennelse, for sine modulariserte maskinromløsninger.

18 juni 2018

HYON AS har som første selskap i verden mottatt prinsipiell godkjennelse fra DNV GL av sine modulariserte maskinromløsninger for brenselceller. Godkjennelsen bygger på PowerCells brenselcelle MS-100 og baner vei for en bred anvendelse av brenselceller i skip. HYON AS er et selskap eiet av Nel ASA, Hexagon Composites ASA og PowerCell Sweden AB.

Marin teknisk sjef ved HYON, Arild Eiken sier: - Med dette har HYON godkjente løsninger for hydrogendrevne brenselceller ombord i skip; komplett med alt av nødvendige sikkerhets- og hjelpesystemer. De godkjente løsningene vil kunne plasseres både over og under hoveddekk, og omfatter kabinetter fra 100kW til containere på opp til megawatts størrelser. Løsningene til HYON/PowerCell er betydelig lettere og mindre enn marine kraftaggregater basert på diesel eller gass med tilsvarende effekt.

Tomas Tronstad er daglig leder i Hyon AS. Foto: Vibeke Blich

Tomas Tronstad er daglig leder i Hyon AS. Foto: Vibeke Blich

Daglig leder av HYON, Tomas Tronstad sier: - Med denne godkjennelsen viser vi markedet at det nå er tilgjengelig sikre løsninger med hydrogen og brenselceller for bruk i alle typer skip. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre hydrogen anvendelig for maritimt bruk da løsningene er godkjent i henhold til DNV GLs aller nyeste og detaljerte regelverk for brenselceller. Vi takker DNV GL for et utmerket samarbeid i vårt arbeid med godkjenning av løsningene.

HYON benytter PowerCell som leverandør av brenselceller. For skipsapplikasjoner er det PowerCell sin største brenselcelle MS-100 med 100kW elektrisk utgangseffekt som benyttes som byggekloss, med sine verdensledende egenskaper på kompakthet og lav vekt. Med stadig økende krav til reduksjon av utslipp er det maritime markedet i ferd med å bli en attraktiv arena for hydrogenteknologi. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMOs beslutning om å halvere skadelige utslipp fra skipsfarten innen 2050 vil kreve alternative drivstoff og nullutslippsløsninger for å realiseres.

Bekreftede prosjekter som vil demonstrere hydrogenteknologi er allerede i gang for ferger og hurtigbåter. Eksempler på andre skipsegmenter der hydrogen er godt egnet er blant annet nærskipsfart og cruiseskip med faste havneanløp, arbeidsbåter og offshorefartøyer. Hydrogenteknologi faller i kost, og allerede i dag kan det tilbys løsninger som gjør hydrogenelektriske busser/vogntog fullt ut konkurransedyktige med fossile dieselalternativer.

- Norsk Hydrogenforum gratulerer NELs og Hexagons datterselskap HYON med den viktige godkjenningen, og ser frem til mange spennende leveranser av brenselcelleteknologi i det maritime segmentet i årene framover, sier generalsekretær Kristian E. Vik i en kommentar.

Du kan lese HYONs pressemelding her:

http://hugin.info/132600/R/2199800/853031.pdf