HYON inngår hydrogensamarbeid med Mitsui

Norske HYON og japanske Mitsui har dannet et partnerskap med sikte på å legge grunnlaget for en storskala utvikling av løsninger for hydrogendrivstoff.

18 mai 2022

HYON vil utvikle maritime  løsninger for hydrogendrivstoff, sammen med japanske Mitsui & Co. Illustrasjon: HYON

Partnerskapet vil gjennomføre en felles mulighetsstudie i andre halvdel av 2022. HYON og Mitsui har en sterk fellesinteresse av forretningsmuligheter knyttet til etablering av hydrogeninfrastruktur – der det er potensiell stor etterspørsel. Utrullingsplan, kostnader og tekniske løsninger inngår i mulighetsstudien som vil vare minst tre til seks måneder.

Hydrogenmarkedet innen shipping forventes å vokse betydelig, fremskyndet av strenge reguleringer, retningslinjer og initiativer for reduksjoner av klimagassutslipp.

– Ved å kombinere Mitsuis globale nettverk i shippingindustrien og HYONs ekspertise innen hydrogenløsninger, tar vi sikte på å fange denne veksten og trenge inn i nye markeder, sier Kensuke Kubota, daglig leder for Transportation & Machinery Bus Div. IV på Mitsui.

– Norge lengst fremme

Samarbeidsavtalen åpner også for en finansiell og strategisk forpliktelse fra Mitsui til HYON.

– Med sitt enorme nettverk og globale tilstedeværelse er Mitsui en strategisk partner som vil tillate oss å skalere forretningsvolumet raskt, slik at vi kan tilby et svært konkurransedyktige tilbud til markedet. Avtalen med Mitsui er et viktig skritt mot å gjøre HYON til en ledende global leverandør av løsninger for hydrogendrivstoff, sier Jørn Kristian Lindtvedt (bildet), daglig leder i HYON.

Lindtvedt påpeker at Norge ligger lengst fremme når det kommer til å etablere en maritim verdikjede for hydrogen. Han beskriver Vestlandet og Nord-Norge som «verdens navle» når det gjelder hydrogen i maritim sektor. Innenfor dette segmentet ser også HYON sin dedikert rolle, som en spesialisert leverandør av fyllestasjoner til skip.

Mitsui er på sin side en stor shippingaktør. Konsernet betrakter hydrogen som et sentralt alternativ for å kutte utslipp og dekarbonisere skipsflåten sin.

Store muligheter i Japan

NHF har i en årrekke vært opptatt av å ta med norske bedrifter til Japan for å møte de sentrale bransjeaktørene der. At HYON og Mitsui har funnet sammen, blir applaudert av den norske hydrogenbransjen.

– Det er gledelig å se at NHF-medlemmer som HYON finner partnere i Japan, der NHF lenge har samarbeidet med Innovasjon Norge og ambassaden i Tokyo om å promotere bilateralt samarbeid innen hydrogenteknologi, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Om Mitsui

Mitsui er et ledende japansk handels- og investeringsselskap, med en diversifisert portefølje innen ulike sektorer, inkludert shipping, offshore, mobilitet, infrastruktur, kjemikalier og energi. Konsernet har nærmere 45.000 ansatte og virksomheter i 63 land og regioner over hele verden. Selskapet er notert på Tokyo-børsen og har en markedsverdi på 400 milliarder kroner.

Om HYON

HYON ble grunnlagt i 2017 for å akselerere energiomstillingen i den maritime sektoren, gjennom å  levere rask og sikker bunkring av hydrogen til skip. Sommeren 2021 gjennomgikk selskapet en restrukturering, med Saga Pure, Norwegian Hydrogen og Nel på eiersiden. De nye eierne spisset selskapets rollen i energikjeden, som en dedikert leverandør av fyllestasjoner til skip. HYON hentet inn mer penger, og ble tatt opp til notering på børsen Euronext Growth i 2022.