Foto: Toyota Norge | Toyota Mirai

Hynion og Toyota Norge skal samarbeide om infrastruktur for hydrogen i Norge 

Toyota skal bidra økonomisk til utvikling av Hynions fyllestasjon på Høvik. Stasjonen skal forbedres for å øke kapasiteten og tilgjengeligheten til hydrogen på stasjonen.

22 mars 2024

Toyota har kommet lenger enn andre bilprodusenter når det gjelder personbiler med brenselceller som går på hydrogen. Modellen Mirai kom i 2014 og er fortsatt på markedet globalt.   
 
- For Toyota Norge er det viktig at Hynions fyllestasjon på Høvik får økt kapasitet og blir mer funksjonell og tilgjengelig for våre kunder. Vi setter pris på Hynion som tilbyder av hydrogen, og vi ser frem til videre samarbeid om hydrogen som drivstoff, sier Espen Olsen, kommunikasjonssjef i Toyota Norge i en pressemelding
 
Utviklingen av hydrogenintrastruktur i Norge har latt vente på seg, og i dag er stasjonen på Høvik den eneste i Sør-Norge, men Hynion ser på mulighetene for å etablere flere stasjoner. En stasjon i Porsgrunn avventer ny godkjenning.  
 
- Vi er veldig takknemlige for støtten fra Toyota. Det er utfordrende å utvide hydrogeninfrastrukturen, og det krever store investeringer. Samtidig er det et begrenset antall personbiler og tyngre kjøretøyer som går på hydrogen, så etterspørselen er foreløpig relativt lav. Hvis vi skal nå klimamålene, må vi imidlertid alle bidra til utviklingen, sier Slavica Djuric, CEO i Hynion AS.  
 
- Dette er gode nyheter, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Hun peker på at alle taxier som skal kjøre i Oslo skal være utslippsfrie senest 1. november i år.  

- Hydrogen er en god løsning for taxinæringen. Hydrogentaxier har blitt et vanlig syn i Oslo og flere andre europeiske storbyer. Jeg håper samarbeidet mellom Toyota og Hynion kan bidra til at flere taxieiere kan velge hydrogen og på den måten innfri kravet fra Oslo kommune, sier Telnes Wilhelmsen.  

Jeg håper samarbeidet mellom Toyota og Hynion kan bidra til at flere taxieiere kan velge hydrogen og på den måten innfri det kommende nullutslippskravet fra Oslo kommune.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen