Hynion kjøper hydrogenstasjon i Sverige

Hynion signerte denne uken en avtale med Woikoski om kjøp av selskapets hydrogenstasjon i Gøteborg.

26 mars 2020


Ulf Hafseld, her sammen med en skoleklasse fra Blindern vgs, forteller at utvidelsen av stasjonen på Høvik skal være ferdig i slutten av april.

– Med overtagelse av Gøteborgstasjonen vil Hynion også etablere seg som leverandør av hydrogen drivstoff i Sverige, sier daglig leder Ulf Hafseld i Hynion AS.

Stasjonen i Gøteborg, som ble åpnet av infrastrukturminister Anna Johansson 26. oktober 2015, har det siste året vært stengt for tanking. Hynion vil nå gjenåpne stasjonen slik at brukere i regionen igjen kan få tanket hydrogen.

– Hydrogen representerer et viktig nullutslippsdrivstoff i den omstillingen som transportbransjen skal gjennom i de kommende årene.  Med denne overtagelsen kan vi raskere komme i gang med å gjennomføre våre planer i Sverige, påpeker Hafseld.


Hydrogenstasjonen i Gøteborg som Hynion har overtatt, ble åpnet 26. oktober 2015 av infrastrukturminister Anna Johansson og Clas Palmberg som eier Woikoski Oy. Foto: Woikoski

Oppgraderes før åpning

Stasjonen vil nå gjennomgå en oppgradering før den settes i drift av Hynion Sverige AB.  Tidspunktet for gjenåpning er ennå ikke fastsatt.

Hynion har også inngått en avtale om å overta ytterligere stasjon som Wokoiski har bygget i Finland – og flytte den til et egnet sted i Sverige. Styreleder Kurt Dahlberg i Hynion ser de to stasjonene som nyttige i selskapets strategi for Sverige. 

– Hynion får nå sin første stasjon i Sverige. Vi vil vurderer nå hva som vil være den beste plassering for den andre stasjonen. Selskapet er i sterk vekst og vil etablere flere stasjoner for å gi et godt tilbud til de som ønsker å gå over til hydrogendrivstoff, sier han.

 

Har fire hydrogenstasjoner

Med dette oppkjøpet vil Hynion ha fire hydrogenstasjoner i sin portefølje.

I november i fjor åpnet stasjonen på Høvik, som de fire siste månedene har betjent alle Osloregionens biler. Stasjonen vil bli utvidet med en ny forsyningslinje, i samarbeid med Hyundai og Toyota. Utvidelsen som skal være klar i slutten av april, vil gi økt kapasitet og forsyningssikkerhet.

Stasjonen i Porsgrunn vil åpnes etter hvert som etterspørselen øker i regionen.