Hydrogenvarebil settes i masseproduksjon

Renault satser på hydrogen som rekkeviddeforlenger i sine elvarebiler. Skedsmo kommune har allerede hatt en slik varebil i drift i to år.

22 okt. 2019


Abdessatar «Satar» Ouerfelli fikk æren av å bli den første faste sjåføren av Skedsmos kommunes hydrogenvarebil.

Den franske bilprodusenten tar sikte på å etablere seg som den ledende leverandøren av ladbare batterielektriske hydrogenbiler i varebilsegmentet.

Renault har samarbeidet med Michelin-selskapet Symbio FCell om ettermontering av brenselcelleløsninger i sine varebiler siden 2014. Én av disse ble kjøpt til Skedsmo kommune, med bistand fra det EU-finansierte hydrogenprosjektet Blue Move, i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet.

Først HY-varebil i Norge

Skedsmos Renault Kangoo ZE H2 var den aller første batterielektriske varebilen på grønne HY-skilter i Norge. Etter nedstengingen av de norske hydrogenfyllestasjonene er den nå den eneste hydrogenbilen som er i daglig drift her på berget, blant annet i kommunens internposttjeneste.


Kunnskapsbyens hydrogenekspert Jon Eriksen tok ansvar da hydrogenvarebilen måtte repareres. Han ble autorisert av Symbio FCell til å bytte ut en defekt sensor.

Som partner i Blue Move har Skedsmo kommune, med seniorrådgiver Morten Woldseth i spissen, virkelig vært med på å pløye ubrutt mark, påpeker Jon Eriksen i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som ledet prosjektet på norsk side.

– Gjennom sitt sterke engasjement for å få bilen ut på europeiske veier, måtte den oppgraderes til en standard 700 bar-løsning, som Norge og de aller fleste land benytter. Den norske varebilen er også på listen «Timeline of all Hydrogen Vehicles Worldwide» som den aller første bilen i denne klassen, forteller Eriksen.

350 kilometer rekkevidde

Skedsmo kommunes varebil har en oppgitt rekkevidde på 340 kilometer, hvorav 170 kilometer på batteri og 170 kilometer på hydrogen.

Renault oppgir at varebilene Master ZE og Kangoo ZE vil få en rekkevidde på over 350 kilometer med hydrogen som rekkeviddeforlenger etter WLTP-målestandarden.

Renault Kangoo ZE med hydrogendrift kommer i salg i Frankrike mot slutten av året, med en prislapp på 48.300 euro (490.000 kroner). Renault Master ZE forventes i salg i løpet av andre kvartal neste år.