Hydrogentrekkvogner fra Scania til Asko Midt-Norge

Asko Midt-Norge vil anskaffe trekkvogner fra Scania med en hydrogenrekkevidde opp mot 900 km. Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw H2 Truck håper dette vil utløse en snøballeffekt.

08 april 2022


Asko Midt-Norge er foreløpig alene om å benytte tyngre hydrogendrevne kjøretøy i Norge. Foto: Asko

Asko Midt-Norge har allerede fire hydrogenlastebiler fra Scania i et pilotprosjekt. Nå utvides flåten med to 50-tonns lastebiler med en rekkevidde som langt overgår det elektriske lastebiler klarer uten ladestopp.

– Vi anser hydrogenlastebiler som et godt supplement til batterielektriske lastebiler for å gjøre transporten vår utslippsfri, sier Jørn Arvid Endresen, direktør i Asko Midt-Norge.

Anskaffelsen av de nye hydrogentrekkvognene, som forutsetter støtte fra Enova, skal bidra til at selskapet når sine utslippsmål.

Prosjektet H2 Truck har som mål å få 100 hydrogenlastebiler på norske veier, med tilhørende infrastruktur. Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw håper den nye Asko-bestillingen vil utløse.

– I H2 Truck har vi god dialog med de store produsentene. Volvo, Daimler og Iveco er blant de som nå forbereder storskala produksjon av hydrogenlastebiler, forteller han.

I Sveits har allerede Hyundai har allerede levert et 50-talls lastebiler til Sveits. Hyundai og flere andre produsenter klare for å levere lastebiler til i Norge.

– Jeg er sikker på at vi snart ser flere transportaktører og vareeiere som vil anskaffe hydrogenlastebiler, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn og prosjektleder for hydrogenlastebilprosjektet H2 Truck.

Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum håper den hydrogensatsingen får en stor smitteeffekt – men det vil kreve utbygging av flere hydrogenfyllestasjoner.

– Det er gode nyheter at ASKO Midt-Norge, som alt har fire hydrogenlastebiler, nå vil utvide flåten sin. Vi vet at flere lastebilselskap er interessert i å ta i bruk hydrogenlastebiler. Men de kvier seg for å ta investeringsbeslutningen når det ikke finnes stasjoner tilgjengelig. Derfor haster å få på plass et program for etablering av hydrogenstasjoner, slik man blant annet har i Sverige og Tyskland, sier hun.