Hydrogentog: Jernbanedirektoratet er på banen

Representanter for Jernbanedirektoratet har vært i Tyskland for å se på hydrogentogene som er satt i drift på en 123 kilometer lang strekning i Niedersachsen.

12 april 2019

 

Hydrogendrevet Coradia I-lint-tog i prøvedrift. Foto: Bjørn Bryne, Jernbanedirektoratet

– Vårt inntrykk er at prøvedriften går forbausende bra og med få problemer, sier seniorrådgiver Bjørn Bryne som jobber med kjøretøyteknologi i Jernbanedirektoratet.

Direktoratet er i gang med et prosjekt som vurderer ulike typer teknologi for utslippsfri togtrafikk – også på baner som ikke har elektrisk drift.

Byttet ut diesel med hydrogen

I delstaten Niedersachsen i Tyskland ble prøvedrift med to togsett av typen Coradia iLint med hydrogendrift satt i gang høsten 2018, på en 123 kilometer lang strekning. De to hydrogentogene går i vanlig rutetrafikk mellom Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude utenfor Hamburg, på linje med de øvrige dieseldrevne togene.

– De to togsettene som er i prøvedrift har fått satt inn brenselceller til erstatning for dieselmotorene. Det betyr teknisk sett, at togene har samme type velprøvde utrustning som de ordinære Lint-togene. Forskjellen er at drivlinjen er elektrisk med strømmen fra hydrogencellene i stedet for mekanisk, forteller Bryne på Jernbanedirektoratets egen nettside.

Starter fullskalaforsøk med 14 togsett

Coradia iLint er produsert av franske Alstom og samme type togsett med dieselmotorer finnes i et stort antall blant annet i Tyskland. De to hydrogentogene går dermed inn i samme trafikk som de øvrige togsettene på strekningen.

Forsøket i Niedersachsen skal nå utvides til et fullskalaforsøk med 14 togsett og full hydrogendrift. Jernbanedirektoratet vil følge med på dette og vurdere hydrogen opp mot andre løsninger. Jernbaneverket er invitert med for å følge prosjektet med hydrogendrift, forteller Bryne.