Hydrogentog i stadig flere land

Sverige har allerede hatt besøk av hydrogentog. På kontinentet settes stadig nye hydrogentog i trafikk. I Norge drar det ut i tid.

09 sep. 2021

I slutten av august fikk Inlandsbanan besøk av hydrogentoget Alstom Coradia Ilint. Foto. Alstom

Alstoms hydrogentog har fraktet passasjerer i Tyskland siden 2018. Togproduksjonen har nå gått over i en kommersiell fase. Siemens og Deutsche Bahn har også innledet et samarbeid om produksjon av hydrogentog.

Det tyske transportselskapet RMV bestilte 27 hydrogentog fra Alstom allerede i 2019. Rett før jul i fjor leverte det italienske transportselskapet FNM en bestilling på seks hydrogentog. I vår bestilte det franske statlige jernbaneselskap SNCF tolv hydrogentog som skal klare 600 kilometer på én hydrogenfylling. Etter en tremåneders testperiode er Alstoms hydrogentog også godkjent i Østerrike.

Nordlandsbanen en norsk kandidat

Administrerende direktør Carl Åge Bjørgan i Alstom Norge mener hydrogentog også må være en smart løsning for å elektrifisere norske dieselstrekninger. Han trekker frem Nordlandsbanen, med sine 602 kilometer, som en velegnet strekning for å erstatte dieseltog med hydrogentog.

– I Nordland satses det på hydrogen til skipsfart. Da må vi utnytte muligheten og tilrettelegge infrastrukturen for hydrogen også på Nordlandsbanen, sier han.

Meråker vil levere grønt hydrogen

Selskapet Meraker Hydrogen vil bygge en hydrogenfabrikk på Kopperå i Meråker kommune. Her kan det produseres 10 tonn grønt hydrogen om dagen, basert på lokal vannkraft. Aker Clean Hydrogen, Greenstat, NTE Energi og Gen2 Energy har gått inn som hovedinvestorer, sammen med lokale aktører og Meråker kommune.

Målet er å starte hydrogenproduksjon i 2024. Da skal også den nye, oppgraderte og elektrifiserte Meråkerbanen tas i bruk.

Både jernbanen og E14 går rett forbi industriområdet på Kopperå. De sørger for god forbindelse til godsterminalen i Trondheim, Trondheim havn og Trondheim lufthavn på Værnes, slik at disse kan forsynes med kortreist hydrogen.

Ordfører Kjersti Kjenes kjemper for å få etablert en hydrogenfabrikk i Meråker. Foto: privat

Ser at endringene vil komme

Torsdag 9. september ønsket ordfører Kjersti Kjenes (fra Meråker Tverrpolitisk bygdeliste) velkommen til hydrogenkonferanse i Meråker, der Norges fremste hydrogenaktører og myndighetene var representert. Ordføreren er overbevist om at hydrogen vil spille en avgjørende rolle i overgangen til utslippsfri industri, shipping og landtransport.

 – For to uker siden kjørte Alstom hydrogentog på Inlandsbanan, i Östersund. Å satse på hydrogen vil være mye billigere enn å elektrifisere med kjøreledninger, sier hun.

Inlandsbanan trafikkerer en strekning på 1050 kilometer. Selskapet har innledet et samarbeid med Statkraft om å undersøke muligheten for hydrogendrevet godstrafikk på den strømløse jernbanestrekningen i Sverige. Grønt hydrogen kan leveres fra fabrikken rett over grensa, i Meråker.

Jernbanedirektoratet kjører med bremsene på

Selv om Jernbanedirektoratet peker på delelektrifisering med kjøreledning og batteri som den beste løsningen, håper ordføreren også på leveranser til fremtidige hydrogentog på Nordlandsbanen.

– SINTEF er tydelig uenig med Jernbanedirektoratet, påpeker Kjenes. Hun vil derfor ha en ny vurdering – basert på oppdatert kunnskap.

SINTEF har vist at hydrogen blir billigere enn batteri eller vanlig elektrifisering, også på Røros- og Raumabanen. Også Norsk Hydrogenforum har stilt seg svært kritisk til direktoratets  kunnskapsgrunnlag og vurderinger. NHF mener at det nå er viktig at politikerne kommer på banen, slik at det settes fart på uttesting av hydrogentog også i Norge.  

Tog-gründer Henning Aandal i selskapet Onrail startet godstogtrafikk på Raumabanen i april. Han vil gjerne kutte ut dieselbruken på strekningen mellom Åndalsnes og Dombås.

– Vi håper å introdusere ny teknologi, som eksempelvis hydrogen, sier Aandal til Dagens Næringsliv.