Hydrogenstrategien klar før snøen smelter

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) i Olje- og energidepartementet opplyser at regjeringen planlegger å legge fram sin hydrogenstrategi «før snøen smelter neste år».

15 nov. 2019

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen, her sammen med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, lover at regjeringens hydrogenstrategi skal være klar tidlig neste år. Foto: Olje- og energidepartementet

Statssekretæren kom med denne tidsangivelsen i sitt innlegg på OG21 Forum – teknologikonferansen for petroleumsbransjen i Oslo 12. november. Her lettet han også på sløret til regjeringens arbeid med hydrogenstrategien – og kunne også komme med en antydning om når den legges fram.

– La oss si før snøen smelter neste år, og sannsynligvis ganske tidlig i 2020, sa Knutsen.

Han fortalte at Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet samarbeider om utformingen av regjeringens hydrogenstrategi. Andre departement er også involvert. Knutsen viste også til de mange anbefalingen som han statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i KLD fikk på innspillsmøtet til hydrogenstrategien.

Næringsutvikling og utslippskutt

Han fortalte at hydrogenstrategien skal synliggjøre potensialet for næringsutvikling og utslippsreduksjoner. Virkemiddelapparat er rigget for å håndtere gode prosjekter, fortalte Knutsen og påpekte at virkemiddelapparatet også har evne og mulighet til å tilpasse seg. Men det er ikke politikernes rolle å velge teknologivinnere, understreket han.

– Vi er opptatt av å få ned utslippene og at næringslivet fortsatt skal tjene penger. Noe annet er ikke bærekraftig. Vi må satse på flere teknologier og ikke legge alle eggene i samme kurv, sa statssekretæren.

Trenger grønt og blått hydrogen

– Hydrogen er en del av løsningen på klimautfordringen. Brukt med kløkt vil vi både utslipp og samtidig gi vekstmuligheter, sa han til OG21-forsamlingen.

Rikard Gaarder Knutsen fortalte at regjeringen anser hydrogen for å være ren når den produseres både tilnærmet utslippsfritt eller helt utslippsfri.

– Vi må ikke bli fargeblinde – det ene utelukker ikke det andre. Vi må derfor posisjonere oss både for grønt og blått hydrogen, sa han.