Hydrogenstrategien kickstarter Hydrogenkonferansen

Olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn lanserer regjeringens hydrogenstrategi i forkant av Hydrogenkonferansen 3. juni.

02 juni 2020


Hydrogenbransjen har store forventninger til regjeringens lenge bebudede hydrogenstrategi, som olje- og energiminister Tina og Bru og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn lanserer i forkant av Hydrogenkonferansen.

Nærmere 500 deltakere er påmeldt konferansen. Statsrådene Tina og Bru og Sveinung Rotevatn er dermed garantert mange tilhørere. Det er fortsatt billetter tilgjengelig på Hydrogenkonferansen 2020.

Fremleggelsen av den lenge etterlengtede hydrogenstrategien skjer hos Arctic Securities i Oslo, på samme sted som den digitale Hydrogenkonferansen blir produsert. Både fremleggelsen av hydrogenstrategien og den påfølgende konferansen er blitt svært godt tilrettelagt av Arctic Securities, som er Financial Sponsor av Hydrogenkonferansen.

En rekke land som Australia, Portugal og Tyskland – samt EU – har i det siste stått frem med meget ambisiøse planer på hydrogenområdet. Det har de siste årene blitt stadig tydeligere at innfasing av hydrogen på tvers av sektorer er helt nødvendig for å nå utslippsmålene.

NHFs styreleder Steffen Møller-Holst ser fram til fremleggelsen av hydrogenstrategien og den på følgende konferansen. Norges fremragende kompetanse innen olje og gass, kan også brukes til å sikre oss en sentral rolle i verdenssamfunnets omstilling til et bærekraftig energisystem, ved å ta i bruk hydrogenteknologi, påpeker han.

Årets hydrogenkonferanse arrangeres på et tidspunkt med sterkt momentum for hydrogen og brenselceller globalt. En rekke toppledere fra næringslivet i Norge og utlandet deltar med innlegg. Flere deltar i en spennende debatt om Norges rolle i det europeiske markedet for hydrogen, sammen med statsråd Tina Bru.

Dagen avsluttes med innlegg fra Gerrit Marx fra Nikola/Iveco, da toppsjef Trevor Milton i Nikola selv må overvære børsnoteringen av Nikola Motors på NASDAQ samme dag.